Aktualności

Już w połowie maja bieżącego roku, gdy publicznie zaprezentowano pomysł zlikwidowania podatku liniowego dla przedsiębiorców i faktycznego wprowadzenia III progu podatkowego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wyraził na ten temat bardzo krytyczną opinię, wskazując m.in. na fakt, że podatek uderzy finansowo przede wszystkim we wciąż rachityczną klasę średnią.

Stanowisko w sprawie poprawki umożliwiającej nabywanie w aptekach internetowych leków na receptę

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają poparcie dla poprawki umożliwiającej osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności nabywanie w aptekach internetowych leków na receptę. Od wielu lat postulujemy wprowadzenie – w powiązaniu z e-receptą – możliwości sprzedaży leków na receptę przez legalne apteki internetowe.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o rynku pracy z 29 czerwca 2018 roku

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców niejednokrotnie zwracał uwagę na konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Potrzeba ta wynika z przynajmniej dwóch czynników – pierwszym jest bieżący deficyt ludzi w wieku produkcyjnym przejawiający się niepożądaną dla przedsiębiorców sytuacją, tj. brakiem rąk do pracy. Niedobór wykwalifikowanych pracowników w tej chwili stanowi jedną z poważniejszych przeszkód w rozwoju firm – również tych z sektora MSP.

90 firm wzięło udział w szkoleniu Google Internetowe Rewolucje w Siedlcach

10 lipca br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania rozwiązań internetowych i wdrażania ich w firmach. Spotkanie otworzył minister cyfryzacji Marek Zagórski, który opowiedział m.in. o potrzebie wzmacniania kompetencji cyfrowych polskich MŚP. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak poprawić lub rozpocząć działania w sieci, aby rozwinąć swój biznes. W trakcie wydarzenia przedsiębiorcy skorzystali także z indywidualnych konsultacji z doradcą Internetowych Rewolucji.
Strona 2 z 199

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców