Aktualności

Przedstawiony projekt ustawy zawiera szereg bardzo istotnych z punktu widzenia podatników zmian. Jest również wyjątkowo obszerny – dokument, łącznie z uzasadnieniem, liczy dużo ponad 300 stron. Zdumienie musi budzić zatem fakt, że na proces konsultacji publicznych przeznaczono zaledwie 14 dni. Zwłaszcza, że dokładnie tego samego dnia upływał termin konsultacji innego – wielce obszernego – aktu, a mianowicie nowej Ordynacji Podatkowej.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy Ordynacja podatkowa z 4 lipca 2018 r.

Opinia na temat projektów ustaw zawsze opiera się na jakichś założeniach przyjmowanych przez oceniających projekt na temat materii, której projekt dotyczy – nawet wówczas gdy założenia te nie są jasno przez oceniających werbalizowane. Brak takiej werbalizacji utrudnia ocenę dokonywanych ocen. Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców („ZPP”) deklaruje, iż przedstawione poniżej stanowisko w sprawie projektu ustawy ordynacja podatkowa („Projekt”) opiera na następujących założeniach, wynikających z oceny materii, którą Projekt reguluje.

„Apteka dla aptekarza” po roku. Gwałtowny spadek liczby aptek, zwłaszcza na wsiach

W ciągu roku funkcjonowania regulacji „Apteka dla aptekarza”, liczba aptek w Polsce spadła o 352 placówki, z czego ponad 100 aptek zamknięto na terenach wiejskich. Oznacza to, że regulacja mocno uderzyła przede wszystkim w mieszkańców wsi i małych miejscowości. Jest to istotne o tyle, że zgodnie z zapowiedziami projektodawców „Apteka dla aptekarza” miała przyczynić się do wzrostu liczby aptek właśnie na terenach wiejskich.

Apel przedsiębiorców i konsumentów o kompromis ws. unijnej reformy prawa autorskiego

Przedstawiciele szerokiej koalicji związków przedsiębiorców polskiego sektora nowoczesnych technologii, organizacji konsumenckich i pozarządowych, środowisk startupowego, studenckiego oraz stowarzyszeń działających na rzecz bibliotek i dostępu do informacji zaapelowali do polskich europosłów o poparcie kompromisowych przepisów podczas wrześniowego głosowania nad projektem Dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym.
Strona 4 z 204

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców