Aktualności

Wielce Szanowny Panie Ministrze, media obiegła informacja, że zamierza Pan podpisać umowę z rządem Filipin na dostawy imigrantów do Polski. Rzeczywiście, brak rąk do pracy jest w tej chwili poważnym problemem i w bliskiej perspektywie może być jedną z głównych barier rozwoju polskiej gospodarki. Krótkoterminowym rozwiązaniem tego problemu są imigranci zarobkowi.

Korporacja aptekarska straszy przedsiębiorców. Prawo farmaceutyczne nie zakazuje franczyzy.

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Bussines Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET protestują przeciwko straszeniu polskich przedsiębiorców przez samorząd aptekarski utratą koncesji na prowadzenie apteki poprzez kreatywną i życzeniową interpretację prawa. Jest to kolejny przykład wpływania korporacji aptekarskiej na kształt rynku aptecznego, który tym razem nosi także znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw możliwy dzięki wdrożeniu sieci 5G

Polska gospodarka może odnieść wiele znaczących korzyści wynikających z rozwoju komunikacji bezprzewodowej oraz technologii 5G. Rewolucja w tym zakresie możliwa będzie dzięki zharmonizowaniu limitów gęstości mocy w Polsce z normami przyjętymi za bezpieczne przez World Health Organization oraz International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), wdrożeniu nowych inwestycji i modernizacji infrastruktury.

Razem z przedstawicielami biznesu apelujemy o zmiany w prawie dot. pracy cudzoziemców

Organizacje pracodawców oraz organizacje pozarządowe, które wspierają cudzoziemców mieszkających w Polsce, wspólnie apelują do Elżbiety Rafalskiej (Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) oraz Jadwigi Emilewicz (Minister Przedsiębiorczości i Technologii)  o wprowadzenie zmian systemowych, które usprawnią proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w naszym kraju. Nieprzywiązywanie pracownika do pracodawcy, informatyzacja systemu legalizacji pracy cudzoziemców, zmiana kompetencji PIP to tylko niektóre ich postulaty.
Strona 5 z 204

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców