Wiadomości z Brukseli

Przedmiotem głosowania w Komisji ds. Transportu (TRAN) były trzy raporty Europosłów Wim Van de Camp, Merja Kyllönen i Ismail Ertug dotyczące aspektów rynkowych i socjalnych Pakietu Mobilności – czasu pracy kierowców, delegowania w transporcie, a także dostępu do rynku.

Strona 1 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Wydarzenie zainicjuje przemówienie Jego Ekscelencji, Księcia Michaela von Liechtenstein na temat konkurencyjności Unii Europejskiej – analizy gospodarki UE w ujęciu globalnym, konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i możliwości rozwoju firm zarówno na rynkach poszczególnych krajów Wspólnoty, jak i poza nią. Zaproszenia na spotkanie są wysyłane indywidualnie – prosimy o kontakt z a.boutanos@zpp.net.pl 

Data: 2018-11-07
Miejsce: Restauracja Maison du Luxembourg, Bruksela, Belgia

Wydarzenie poświęcone będzie głównym tematom dotyczącym poziomów dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw i MŚP oraz niedoborowi specjalistów IT z wiodącymi prelegentami i panelistami. Zgromadzi 200 ekspertów i przedstawicieli przemysłu, edukacji, administracji i stowarzyszeń z całej Europy. Przedstawione zostaną wnioski dotyczące ram odniesienia w zakresie zdolności cyfrowych dla przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w godzinach 9.30 – 16.00.  Link do programu […]

Data: 2018-11-15
Miejsce: Thon EU Hotel, Rue de la Loi 75, Bruksela, Belgia

Uwagi wstępne dotyczące proponowanego programu ramowego „Horyzont Europa”, w szczególności procesu „Strategicznego planowania badań i innowacji”, przedstawi Kurt Vandenberghe, Director Policy Development and Coordination at European Commission’s DG Research and Innovation. Jak kształtować ‘’Horyzont Europa’’, aby zmaksymalizować konkurencyjność Unii Europejskiej i globalne korzyści społeczne? Prof. Jan Palmowski, Sekretarz Generalny The Guild of European Research-Intensive Universities, […]

Data: 2018-10-08
Miejsce: Parlament Europejski w Brukseli, Pokój PHS 3C050

Regulacje

Głosowanie w Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego nad Multiannual Financial Framework na lata 2021-2027 i alokacji środków na poszczególne priorytety.  


Następne spotkanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego już 15 listopada, a podczas niego między innymi dyskusja na temat Europejskiego Urzędu Pracy (European Labour Authority).  Agenda dostępna w linku.


Transmisje na żywo i nagrania poszczególnych debat z Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego 22-25 października w Strasburgu dostępne są w linku do strony Parlamentu.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Uwagi uzupełniające ZPP do stanowiska w sprawie projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Single-Use Plastics Directive (SUPD)


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.  Pełna treść stanowiska


Podsumowanie konferencji ECIPE i ZPP: Renewing Efforts to Create the Digital Single Market, 17 września w Brukseli.


Informacje i noty prasowe

Sprawozdanie: Umowy handlowe UE przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wspierają zrównoważony rozwój.


Text by Geopolitical Intelligence Services: Brexit and Trade – Dr Michael Leigh.  


Tekst Politico: Orban backs Weber as lead candidate in European election – Lili Bayer. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602