szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Austria zaprezentowała priorytety Prezydencji w Radzie na posiedzeniach poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego między 9 a 12 lipcaAustria zaprezentowała priorytety Prezydencji w Radzie na posiedzeniach poszczególnych Komisji Parlamentu Europejskiego między 9 a 12 lipca. Priorytety austriackiej prezydencji, która zaczęła się z początkiem lipca i potrwa do końca roku zostały zaprezentowane w 12 komisjach Parlamentu Europejskiego.  

Szczegółowy opis priorytetów w poszczególnych komisjach. 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/