szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Regulacje

Komisja Europejska (KE) ogłosiła 2 maja propozycję nowego, europejskiego budżetu na lata 2021-2027Komisja proponuje przyjęcie długoterminowego budżetu wynoszącego 1 135 mld euro w środkach na zobowiązania w okresie od 2021 r. do 2027 r., co stanowi równowartość 1,11 proc. dochodu narodowego brutto. Obecny poziom finansowania będzie musiał zostać zwiększony, aby zapewnić środki na nowe priorytety – inwestycje w takie obszary, jak badania naukowe i innowacje, młodzież, gospodarka cyfrowa, zarządzanie granicami, bezpieczeństwo i obrona czytamy w Komunikacie KE.

Link do noty prasowej Komisji Europejskiej na temat budżetu, oraz dokumentów źródłowych.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/