szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Regulacje

Komisja Europejska skieruje pod obrady parlamentu UE i Rady projekt zmian umożliwiający europejskim firmom farmaceutycznym rozpoczęcie produkcji lekówKomisja Europejska skieruje pod obrady parlamentu UE i Rady projekt zmian umożliwiający europejskim firmom farmaceutycznym rozpoczęcie produkcji leków, którym wygasła 20-letnia ochrona patentowa, ale objęte są jeszcze dodatkowo 5-letnim okresem ochrony z tytułu tzw. SPC.  Nota Prasowa Komisji Europejskiej.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/