szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Informacje i noty prasowe

Minister Spraw Zagranicznych Polski, Pan Jacek Czaputowicz podkreślił potrzebę zwiększenia roli Państw i parlamentów narodowych w europejskim procesie decyzyjnymMinister Spraw Zagranicznych Polski, Pan Jacek Czaputowicz podkreślił potrzebę zwiększenia roli Państw i parlamentów narodowych w europejskim procesie decyzyjnym – tekst EurActiv, Claire Guyot, Poland defends a Europe of states

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/