Wiadomości z Brukseli

In the last edition of the survey on the largest barriers for doing business in Poland, entrepreneurs of the SME sector put legal instability first, followed by excessive bureaucratic obligations…

Strona 11 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Organizator – The European Centre for International Political Economy (ECIPE) – zaprasza na seminarium poświęcone omówieniu wyników nowej analizy ECIPE, pokazującej, które kraje narzucają najwyższe i najniższe poziomy ograniczeń dla platform internetowych. Program i rejestracja dostępna w linku.

Data: 2019-01-22
Miejsce: ECIPE, Avenue des Arts 40

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli i Polski Komitet Energii Elektrycznej zapraszają na debatę z Komisarzem Miguel Arias Canete oraz Prezydentem COP24 Michałem Kurtyką. Więcej informacji i rejestracja w linku.

Data: 2019-01-22
Miejsce: Residence Palace – Polak Room, Rue de la Loi 155, Bruksela

Organizator – Komisja Europejska – DG ECFIN – zaprasza na organizowany co roku całodniowy  warsztat poświęcony polityce fiskalnej. Program dostępny jest w linku

Data: 2019-01-29
Miejsce: Komisja Europejska, Charlemagne, Rue de la Loi 170

Regulacje

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) głosowała 10 stycznia nad trzema raportami filaru socjalnego “Pakietu Mobilności” (na temat delegowania kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, jak również kabotażu).  Komisja zagłosowała za przyjęciem nowych kompromisów zgłoszonych dla raportu Posła Ertuga, odrzucając zapisy proponowane w pozostałych dwóch raportach Posłanki Kyllonen i Posła Van de Campa.


Rumunia rozpoczęła 1 stycznia sześciomiesięczną prezydencję w Radzie UE przejmując obowiązki zgodnie z zasadami rotacji od Austrii. Kolejną prezydencję w Radzie od stycznia obejmie Finlandia.   Więcej informacji na temat Rumuńskiej prezydencji dostępnych jest na stronie Rady.


Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) uzgodnił mandat na rozpoczynające się trilogi z Parlamentem w sprawie projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych po serii spotkań. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem, uwagami uzupełniającymi oraz apelem ZPP ws. projektu dyrektywy.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Apel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Apel dostępny w linku. 


List w sprawie projektu regulacji Terrorist Content Online Regulation.


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. podatku od usług cyfrowych.


Informacje i noty prasowe

Litewscy Przewoźnicy o Pakiecie Mobilności: Mobility Package is a bad political deal. Inicjatywa Moving EU. Więcej Informacji


Priorytety Rumuńskiej Prezydencji w Radzie i informacje o planowanych wydarzeniach.  Link do informacji.


Tekst Politico: In the Yellow Jackets’ heartland – John Lichfield.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602