Wiadomości z Brukseli

In the last edition of the survey on the largest barriers for doing business in Poland, entrepreneurs of the SME sector put legal instability first, followed by excessive bureaucratic obligations…

Strona 11 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Wydarzenie zainicjuje przemówienie Jego Ekscelencji, Księcia Michaela von Liechtenstein na temat konkurencyjności Unii Europejskiej – analizy gospodarki UE w ujęciu globalnym, konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i możliwości rozwoju firm zarówno na rynkach poszczególnych krajów Wspólnoty, jak i poza nią. Zaproszenia na spotkanie są wysyłane indywidualnie – prosimy o kontakt z a.boutanos@zpp.net.pl 

Data: 2018-11-07
Miejsce: Restauracja Maison du Luxembourg, Bruksela, Belgia

Wydarzenie poświęcone będzie głównym tematom dotyczącym poziomów dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw i MŚP oraz niedoborowi specjalistów IT z wiodącymi prelegentami i panelistami. Zgromadzi 200 ekspertów i przedstawicieli przemysłu, edukacji, administracji i stowarzyszeń z całej Europy. Przedstawione zostaną wnioski dotyczące ram odniesienia w zakresie zdolności cyfrowych dla przedsiębiorstw. Konferencja odbędzie się w godzinach 9.30 – 16.00.  Link do programu […]

Data: 2018-11-15
Miejsce: Thon EU Hotel, Rue de la Loi 75, Bruksela, Belgia

Uwagi wstępne dotyczące proponowanego programu ramowego „Horyzont Europa”, w szczególności procesu „Strategicznego planowania badań i innowacji”, przedstawi Kurt Vandenberghe, Director Policy Development and Coordination at European Commission’s DG Research and Innovation. Jak kształtować ‘’Horyzont Europa’’, aby zmaksymalizować konkurencyjność Unii Europejskiej i globalne korzyści społeczne? Prof. Jan Palmowski, Sekretarz Generalny The Guild of European Research-Intensive Universities, […]

Data: 2018-10-08
Miejsce: Parlament Europejski w Brukseli, Pokój PHS 3C050

Regulacje

Głosowanie w Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego nad Multiannual Financial Framework na lata 2021-2027 i alokacji środków na poszczególne priorytety.  


Następne spotkanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego już 15 listopada, a podczas niego między innymi dyskusja na temat Europejskiego Urzędu Pracy (European Labour Authority).  Agenda dostępna w linku.


Transmisje na żywo i nagrania poszczególnych debat z Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego 22-25 października w Strasburgu dostępne są w linku do strony Parlamentu.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Uwagi uzupełniające ZPP do stanowiska w sprawie projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Single-Use Plastics Directive (SUPD)


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.  Pełna treść stanowiska


Podsumowanie konferencji ECIPE i ZPP: Renewing Efforts to Create the Digital Single Market, 17 września w Brukseli.


Informacje i noty prasowe

Sprawozdanie: Umowy handlowe UE przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wspierają zrównoważony rozwój.


Text by Geopolitical Intelligence Services: Brexit and Trade – Dr Michael Leigh.  


Tekst Politico: Orban backs Weber as lead candidate in European election – Lili Bayer. 


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602