Wiadomości z Brukseli

Zmieniający się świat, zmiana stylu i trybu życia sprawiają, że dzisiejsze społeczeństwo  narażone jest w zwiększonym stopniu na choroby cywilizacyjne. Ich wczesne wykrycie umożliwia m.in. nowoczesna diagnostyka obrazowa. W Polsce dostępna jest wystarczająca liczba aparatów diagnostycznych. Z dostępnych badań wynika, że możliwości pracy urządzeń są dużo większe niż faktyczne ich wykorzystanie.

Strona 2 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Organizatorzy: Komisja Europejska, KPMG, CSR Netherlands and Circle Economy zapraszają na dwu dniowe wydarzenie (6-7 grudnia) podczas, którego zaprezentują wyniki programu pilotażowego oraz otworzą dyskusję na temat potrzeb sektora MŚP we wdrażaniu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.  Link do rejestracji

Data: 2018-12-06
Miejsce: The EGG Brussels

Przesunięcia geopolityczne prowadzą do przeprojektowania zglobalizowanego porządku gospodarczego, który rozkwitł w okresie po zakończeniu zimnej wojny. W ostatecznym rozrachunku powstają kwestie strukturalne, takie jak walka między modelami ekonomicznymi, rywalizacja o przywództwo technologiczne oraz kontrola łączności cyfrowej.

Data: 2018-12-04
Miejsce: ECIPE, 6th Floor, Avenue des Arts 40

Warsztat zaadresowany jest do krajowych i europejskich ekspertów zajmujących się kontaktami z Unią Europejską, omawiając rolę standaryzacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, CEN-CENELEC oraz przedstawiając narzędzia.

Data: 2018-12-06
Miejsce: Rue Jacques de Lalaing 4, Bruksela

Regulacje

W liście podpisanym przez europejskie stowarzyszenia, organizacje i firmy, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania, rozpowszechniania treści terrorystycznych i podżegania do przemocy w Internecie. Podkreślamy również potrzebę dalszej pracy nad projektem, aby uniknąć potencjalnego rozdrobnienia prawodawstwa europejskiego, ograniczenia wolności słowa, oraz negatywnego wpływu na rozwój przedsiębiorstw. List został wysłany do Komisji Europejskiej i Parlamentu […]


Reprezentanci Krajów Członkowskich w Radzie w randze Ministrów ustalili między innymi zasady zastosowania przepisów delegowania pracowników w drogowym transporcie międzynarodowym,  operacji kabotażu, oraz okresu jazdy i odpoczynku kierowców. Propozycja przyjęta w Radzie nie jest korzystna dla polskich firm transportowych i wymaga nadal zgody ze strony Parlamentu Europejskiego.


Między innymi w tym tygodniu Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad dedykowanymi programami w ramach Multiannual Financial Framework 2021-2027 w tym nad badaniami, przestrzenią kosmiczną, agendą cyfrową i energią. Draft Agendy ITRE. Agenda tygodniowa dostępna w linku.


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

List w sprawie projektu regulacji Terrorist Content Online Regulation.


Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. podatku od usług cyfrowych.


Uwagi uzupełniające ZPP do stanowiska w sprawie projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Single-Use Plastics Directive (SUPD)


Informacje i noty prasowe

Publikacja ‘The State of Investment in Europe and the World’ European Political Strategy Centre (EPSC).


Tekst Trans Info: Europa Środkowo-Wschodnia przegrała ważny bój o Pakiet Mobilności. „To przepisy protekcjonistyczne” – Bartosz Wawryszuk.


Tekst EU Observer: EU parliament to renege on transparency promises – Nikolaj Nielsen.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602