Wiadomości z Brukseli

Ambasadorowie państw członkowskich UE zaakceptowali kompromisowy tekst rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (PWD – Posting Of Workers Directive 96/71/EC) wynegocjowany z Parlamentem Europejskim.

Strona 5 z 11

ZPP NEWS BRUKSELA

Zapisz się i otrzymuj najnowsze informacje

Wydarzenia

Wydarzenie poświęcone będzie głównym tematom dotyczącym poziomów dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw i MŚP oraz niedoborowi specjalistów IT z wiodącymi prelegentami i panelistami. Zgromadzi 200 ekspertów i przedstawicieli przemysłu, edukacji, administracji i stowarzyszeń z całej Europy. Przedstawione zostaną wnioski dotyczące ram odniesienia w zakresie zdolności cyfrowych dla przedsiębiorstw.  Link do programu i rejestracji.    

Data: 2018-11-15
Miejsce: Thon EU Hotel, Rue de la Loi 75, Bruksela, Belgia

Uwagi wstępne dotyczące proponowanego programu ramowego „Horyzont Europa”, w szczególności procesu „Strategicznego planowania badań i innowacji”, przedstawi Kurt Vandenberghe, Director Policy Development and Coordination at European Commission’s DG Research and Innovation. Jak kształtować ‘’Horyzont Europa’’, aby zmaksymalizować konkurencyjność Unii Europejskiej i globalne korzyści społeczne? Prof. Jan Palmowski, Sekretarz Generalny The Guild of European Research-Intensive Universities, […]

Data: 2018-10-08
Miejsce: Parlament Europejski w Brukseli, Pokój PHS 3C050

Kolejne spotkanie Energy After Work już 22 listopada br. Każdy z koktajli jest okazją do spotkania, rozmowy, a także poznania reprezentantów firm, organizacji europejskich, mediów, organizacji pracodawców, ekspertów i naukowców.   W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem prosimy o potwierdzenie obecności na adres: a.boutanos@zpp.net.pl

Data: 2018-11-22
Miejsce: Radisson RED w Brukseli: Rue d'Idalie 35, koło Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Regulacje

Komisja ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności)  Parlamentu Europejskiego dyskutowała i głosowała nad poprawkami do proponowanego tekstu dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.


Komisja ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności)  Parlamentu Europejskiego dyskutowała i głosowała nad poprawkami do proponowanego tekstu dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 10 września.


Poniżej prezentujemy Państwu kalendarz prac, posiedzeń i sesji Parlamentu Europejskiego w 2018 i 2019 roku. Zachęcamy do zapoznania się: Kalendarz dostępny tutaj.  


Stanowiska, prezentacje, deklaracje

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. projektu dyrektywy dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Pełna treść stanowiska.


Prezentacja Wiceministra Cyfryzacji Karola Okońskiego podczas konferencji ECIPE i ZPP: Renewing Efforts to Create the Digital Single Market. Prezentacja  


Stanowisko ZPP ws. proponowanego tekstu Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 


Informacje i noty prasowe

Tekst Politico: Why we’re losing the battle against fake news – Marc Scott.


Brussels Binder to dobro wspólne – bezpłatna baza danych składająca się z profili kobiet-ekspertów z siedzibą w Europie. Obejmuje wiele sektorów i stale rośnie. Więcej na temat bazy na stronie Brussels Binder.


Tekst TransInfo:  European Trade Unionist showed their true intentions. There is no real concern for oppressed drivers – Maciej Wroński  


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602