szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Parlament Europejski jest podzielony w kwestii zasadności stosowania delegowania pracowników w stosunku do transportu międzynarodowegoTrwające w tym tygodniu debaty w Parlamencie Europejskim, m.in. podczas dwudniowej konferencji organizowanej przez GUE/NGL w Parlamencie Europejskim na temat Pakietu Mobilności pokazują brak transparentności i jednoznaczności propozycji dla transportu umacniając postulat podjęcia scenariusza całkowitego wyłączenia transportu międzynarodowego spod delegowania. 

Nagrania z debaty podczas wydarzenia 11 i 12 kwietnia w Parlamencie Europejskim.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/