szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Przedstawiciele ZPP spotkali się ze Stałym Przedstawicielstwem Republiki Bułgarii przy EUPrzedstawiciele ZPP spotkali się 22 marca ze Stałym Przedstawicielstwem Republiki Bułgarii przy EU. Rozmowy dotyczyły delegowania pracowników w transporcie drogowym.

Bułgarska Prezydencja podczas trwającej obecnie kadencji przewodniczy posiedzeniom Rady UE, a także wspiera współpracę pomiędzy krajami w wypracowaniu wspólnych kompromisów. Spotkanie z ZPP dotyczyło delegowania pracowników w transporcie drogowym i praktycznej oceny wpływu proponowanej regulacji na sektor w Polsce.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/