What's new

The grey economy of cigarettes in Poland has decreased by almost 30%, but it is still more than the average in the European Union. It is necessary to take further steps in the fight against this phenomenon – according to the latest report of the Union of Entrepreneurs and Employers “Grey market for tobacco products. Diagnosis, proposals for solutions”.

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Zmiany w prawie atomowym

W  projekcie zapisano zmian mających zapewniające skuteczniejszą ochronę pracowników, pacjentów i społeczeństwa przed negatywnymi skutkami działania promieniowania jonizującego. Nowelę przyjął rząd...

Budżet uchwalony przez Sejm

Sejm przyjął budżet na 2019 rok. Przepadły wszystkie poprawki opozycji. Nie zmienia się wysokość powszechnych danin nałożonych na płace...

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie...

Emerytura matczyna już za chwilę

Rząd przyspieszył procedowanie nad ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym , czyli o emeryturach dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci...

Publikacja nowych rozporządzeń TP: dokumentacja na poziomie lokalnym (local file)

Kontynuując cykl poświęcony nowym przepisom wykonawczym do obowiązujących od stycznia bieżącego roku przepisów w zakresie cen transferowych, w ramach dzisiejszego wpisu  przybliżymy nowe elementy dokumentacji na poziomie lokalnym, które doprecyzowane zostały w drodze...

TSUE zajął się wyburzaniem budynków (i praktyki rozliczeń podatników?) – ważny wyrok dla branży budowlanej

W dniu 10 stycznia Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-410/17, wskazujący, iż złom pozyskiwany w trakcie prac rozbiórkowych może stanowić część wynagrodzenia za te prace...

Nowa Ordynacja coraz bliżej? MF przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy

Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu przez Ministerstwo Finansów wybranych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej z dnia 21 grudnia 2018 r.

Nowelizacja KKS, czyli znowu zaostrzenie przepisów i większe kary

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Jak wskazuje projektodawca zmiany mają na celu „usprawnienie i poprawę efektywności prowadzonych postępowań, ale też wykonywania orzeczonych kar, wyrażając idee pierwszeństwa zasady egzekucji nad represją.”...

Zrównoważone zarządzanie innowacjami z HYPE

Co zrobisz, gdy do Twojej firmy trafi student z genialnym pomysłem?  Wiesz kto będzie właścicielem IP? Co z ochroną danych? Jak sprawdzisz, czy pomysł jest wdrażany, czy właśnie znika gdzieś w organizacji?

Dobry start dla Przedsiębiorców na Nowy Rok!

Przedsiębiorcy, którzy chcą przeprowadzić badania przemysłowe swoich usług lub zdobyć know-how, mają możliwość uzyskania dofinansowania z unijnych funduszy.  Termin składania wniosków upływa 28 lutego...

Nie kupuj kota w worku! Kup sprawdzoną technologię.

Z początkiem roku, Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (PO IR Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii) planuje uruchomić III nabór wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii...

Wybrane orzeczenia organów skarbowych na temat ulgi B+R (październik-grudzień 2018)

Poniżej przedstawiamy  krótkie podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, które zostały wydane między październikiem a grudniem zeszłego roku...

Nie boimy się zmiany pracy

Chęć rozwoju zawodowego jest głównym powodem zmiany pracy w Polsce. Lepsza płaca jest nieco mniej ważna...

Efekt „pustego okienka” w ocenie pracownika

Niekiedy kierowniczy dużych zespołów wystawiają oceny pracownikom posługując się ogólnym wrażeniem i swoją pamięcią, a nie danymi na temat dokonań podwładnych. Dzieje się tak w całym świecie...

Premie stanowią najpoważniejszą część wynagrodzenia u menedżerów

Przeciętnie o jedną piątą płace są niższe w firmach z kapitałem polskim w porównaniu do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Im wyższe stanowisko tym dysproporcje są większe...

Jak zadbać o motywację i zaangażowanie pracowników na cały rok

Menagerowie nie powinni ulegać iluzji, że mają mądrych i zmotywowanych do działań pracowników. A to oznacza, że nie muszą już starać o ich zaangażowanie. Nie ma prostszej metody poznania potrzeb pracowników jak rozmowa i często pytanie wprost: co jest dla ciebie w pracy ważne.

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Video