What's new

The tax interpretation system in Poland requires a far-reaching reform, because in its current shape it does not guarantee the taxpayers adequate protection against the negative effects of amending or repealing interpretations – this is the fundamental conclusion included in the latest publication of the Union of Entrepreneurs and Employers published as a Business Paper.

The development of innovative enterprises possible thanks to the implementation of the 5G network

Polish economy can benefit greatly from the development of wireless communication and 5G technology. The revolution in this field will be possible thanks to the harmonisation of power density limits in Poland with the standards accepted as safe by the World Health Organization and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), as well as thanks to th execution of new investments and infrastructure modernisation.

Together with representatives of the world of business, we call for changes in the law on employment of foreigners

Employers’ organisations and NGOs that support foreigners living in Poland jointly appeal to Elżbieta Rafalska (Minister of Labour and Social Policy) and Jadwiga Emilewicz (Minister of Entrepreneurship and Technology) to introduce systemic changes that will improve the process of legalising foreigners’ stay and employment in Poland. Not assigning employees to specific employers, informatisation of the system of legalising the work of foreigners, changing the competences of Chief Labour Inspectorate PIP are but a few of their postulates.

The Russian embargo does not work –we have alternative consumer markets. Food exports are on the rise

The Polish trade balance after the introduction of the Russian embargo is systematically improving. The structure of exports has not changed; however, the volume of food products exported has increased. Poles were, therefore, successful in effectively finding alternative consumer markets.
Page 5 of 18

ZPP

If you want to receive weekly information from Brussels
Click here

Become a ZPP Member!

Join us!

By giving your email address, you grant permission to the ZPP to send you information

Legal Bulletin

Zmiany w prawie atomowym

W  projekcie zapisano zmian mających zapewniające skuteczniejszą ochronę pracowników, pacjentów i społeczeństwa przed negatywnymi skutkami działania promieniowania jonizującego. Nowelę przyjął rząd...

Budżet uchwalony przez Sejm

Sejm przyjął budżet na 2019 rok. Przepadły wszystkie poprawki opozycji. Nie zmienia się wysokość powszechnych danin nałożonych na płace...

RIO: Imię ojca i matki w formularzu podatkowym narusza RODO

Wymaganie we wzorze informacji podatkowej daty urodzenia podatnika, imienia ojca i matki narusza RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Potwierdza to Kolegium RIO w Rzeszowie...

Emerytura matczyna już za chwilę

Rząd przyspieszył procedowanie nad ustawą o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym , czyli o emeryturach dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci...

Publikacja nowych rozporządzeń TP: dokumentacja na poziomie lokalnym (local file)

Kontynuując cykl poświęcony nowym przepisom wykonawczym do obowiązujących od stycznia bieżącego roku przepisów w zakresie cen transferowych, w ramach dzisiejszego wpisu  przybliżymy nowe elementy dokumentacji na poziomie lokalnym, które doprecyzowane zostały w drodze...

TSUE zajął się wyburzaniem budynków (i praktyki rozliczeń podatników?) – ważny wyrok dla branży budowlanej

W dniu 10 stycznia Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-410/17, wskazujący, iż złom pozyskiwany w trakcie prac rozbiórkowych może stanowić część wynagrodzenia za te prace...

Nowa Ordynacja coraz bliżej? MF przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy

Po rozpatrzeniu i uwzględnieniu przez Ministerstwo Finansów wybranych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej z dnia 21 grudnia 2018 r.

Nowelizacja KKS, czyli znowu zaostrzenie przepisów i większe kary

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Jak wskazuje projektodawca zmiany mają na celu „usprawnienie i poprawę efektywności prowadzonych postępowań, ale też wykonywania orzeczonych kar, wyrażając idee pierwszeństwa zasady egzekucji nad represją.”...

Zrównoważone zarządzanie innowacjami z HYPE

Co zrobisz, gdy do Twojej firmy trafi student z genialnym pomysłem?  Wiesz kto będzie właścicielem IP? Co z ochroną danych? Jak sprawdzisz, czy pomysł jest wdrażany, czy właśnie znika gdzieś w organizacji?

Dobry start dla Przedsiębiorców na Nowy Rok!

Przedsiębiorcy, którzy chcą przeprowadzić badania przemysłowe swoich usług lub zdobyć know-how, mają możliwość uzyskania dofinansowania z unijnych funduszy.  Termin składania wniosków upływa 28 lutego...

Nie kupuj kota w worku! Kup sprawdzoną technologię.

Z początkiem roku, Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (PO IR Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii) planuje uruchomić III nabór wniosków o powierzenie grantu na transfer technologii...

Wybrane orzeczenia organów skarbowych na temat ulgi B+R (październik-grudzień 2018)

Poniżej przedstawiamy  krótkie podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, które zostały wydane między październikiem a grudniem zeszłego roku...

Nie boimy się zmiany pracy

Chęć rozwoju zawodowego jest głównym powodem zmiany pracy w Polsce. Lepsza płaca jest nieco mniej ważna...

Efekt „pustego okienka” w ocenie pracownika

Niekiedy kierowniczy dużych zespołów wystawiają oceny pracownikom posługując się ogólnym wrażeniem i swoją pamięcią, a nie danymi na temat dokonań podwładnych. Dzieje się tak w całym świecie...

Premie stanowią najpoważniejszą część wynagrodzenia u menedżerów

Przeciętnie o jedną piątą płace są niższe w firmach z kapitałem polskim w porównaniu do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Im wyższe stanowisko tym dysproporcje są większe...

Jak zadbać o motywację i zaangażowanie pracowników na cały rok

Menagerowie nie powinni ulegać iluzji, że mają mądrych i zmotywowanych do działań pracowników. A to oznacza, że nie muszą już starać o ich zaangażowanie. Nie ma prostszej metody poznania potrzeb pracowników jak rozmowa i często pytanie wprost: co jest dla ciebie w pracy ważne.

Events

Brak wydarzeń

Loading… Loading…

Media

Video