szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

Jak i kiedy dofinansować system gospodarki odpadami w Polsce? – czyli o nowych dyrektywach odpadowych17.11.2017

 

Jak i kiedy dofinansować system gospodarki odpadami w Polsce? – czyli o nowych dyrektywach odpadowych

 

Sprostanie celom UE w zakresie wdrożenia nowych dyrektyw odpadowych to ogromne przedsięwzięcie legislacyjne. Stworzenie uczciwego, przejrzystego, szczelnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami wymaga dialogu między rządem, samorządem i biznesem. Dialog ten powinien rozpocząć się jak najszybciej, jeśli chcemy osiągnąć cele w zakresie recyklingu i zmienić dzisiejszy system gospodarki odpadami – mówili uczestnicy panelu zorganizowanego przez Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach Kongresu 590 w Rzeszowie.

Z początkiem 2018 roku zostaną uchwalone nowe dyrektywy odpadowe, które wprowadzą ambitne cele recyklingowe na rok 2030. Biorąc pod uwagę poziom niedofinansowania systemu oraz skalę nieprawidłowości, z którymi mierzy się dziś system gospodarki odpadami, nowe przepisy będą ogromnym wyzwaniem dla samorządów, biznesu oraz administracji. Jednocześnie nowe przepisy przewidują wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co oznacza, że system gospodarki odpadami opakowaniowymi będzie finansowany w większym stopniu przez przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek. Przedsiębiorcy gotowi są płacić więcej za wprowadzane opakowania, jednak w zamian oczekują efektywnego i szczelnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Uczestnicy panelu zastanawiali się jak i kiedy wdrażać nowe przepisy, aby efektywnie wykorzystać większe finansowanie systemu do skutecznej realizacji celów recyklingowych z korzyścią dla rynku i społeczeństwa.

Po raz pierwszy jest tak,  że po 1989 roku prawicowy rząd podnosi temat podejścia do kwestii środowiskowych. Proszę zauważyć,  że startujemy z poziomu, w którym w każdym z miast w Polsce wybudowaliśmy gigantyczne spalarnie, na co przeznaczono mnóstwo pieniędzy. To co jest wyzwaniem dla Ministerstwa Rozwoju to zbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Tutaj pierwszym krokiem jest zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Wiceminister Rozwoju. – W Europie odzyskuje się ok. 40 proc. odpadów, w Polsce około 20-25 proc. Celem na 2021 r. jest odzyskiwanie 61 proc.  Aby go zrealizować potrzebna jest większa świadomość konsumentów.

Przedstawiciele przedsiębiorców zwracali uwagę, że rozszerzona odpowiedzialność producenta to znaczący wzrost kosztów dla przemysłu, który może przełożyć się na wzrost cen dla konsumentów i postulowali rozłożenie obciążeń w czasie i w związku z tym jak najszybsze rozpoczęcie prac nad wdrażaniem dyrektyw do prawa krajowego.

Dzięki temu nie tylko unikniemy terapii szokowej, ale i przetestujemy czy strumień finansowy jest dobrze alokowany i czy przynosi oczekiwane rezultaty. Będzie też czas na ewentualne korekty. Unikniemy też skumulowanego impulsu inflacyjnego, który dotknie przede wszystkim najsłabsze grupy społeczeństwa. Przemysł nie zaabsorbuje skokowego wzrostu kosztów; będą one musiały znaleźć odzwierciedlenie w cenach produktów – powiedział Krzysztof Baczyńśki, Prezes Eko-Pak.

Paneliści zgodzili się, że tak głębokie zmiany legislacyjne nie powinny być wdrażane na ostatnią chwilę.

Rozmawiając o nowych rozwiązaniach musimy bazować na dzisiejszych fundamentach, czyli pozostawić władztwo nad odpadami w rękach gmin. Należy też wziąć pod uwagę uwarunkowania biznesowe, które czasem latami były wypracowywane i nie wolno ich teraz przekreślić tworząc nowe rozwiązania. Trzeba również utrzymać jak najwięcej mechanizmów wolnorynkowych wprowadzając jednocześnie standardy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta – powiedział Jakub Tyczkowski, Prezes Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Najnowsze artykuły

Ewa Błaszczyk Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła wyniki 13. edycji badania reputacji osób, marek i firm. Decyzją respondentów, tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 otrzymała Ewa Błaszczyk. Sześć wiodących brandów, które uzyskały najwyższe oceny w swoich kategoriach, uhonorowano tytułem Marki lub Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018.

Forum Zdrowia Publicznego ZPP apeluje o stworzenie w polskich przepisach ram dla stosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny, w tym teleradiologii

Zmieniający się świat, zmiana stylu i trybu życia sprawiają, że dzisiejsze społeczeństwo  narażone jest w zwiększonym stopniu na choroby cywilizacyjne. Ich wczesne wykrycie umożliwia m.in. nowoczesna diagnostyka obrazowa. W Polsce dostępna jest wystarczająca liczba aparatów diagnostycznych. Z dostępnych badań wynika, że możliwości pracy urządzeń są dużo większe niż faktyczne ich wykorzystanie.

ZPP o konferencji Ministra Marcina Czecha z Naczelną Izbą Aptekarską

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców odnosi się bardzo krytycznie do informacji jaka została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, iż w poniedziałek, 21 maja o godz. 10.00 w Ministerstwie Zdrowia, przy udziale Wiceministra Zdrowia Marcina Czecha oraz Marka Tomkowa, wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej organizowana jest konferencja, podsumowująca rok funkcjonowania „Apteki dla Aptekarza”.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook