Media

Mały ZUS pod ostrzałem krytyki

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, nie ma wątpliwości, że przygotowany projekt ustawy dot. obniżenia podstawy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, ma na celu wyłącznie poprawę wizerunku partii rządzącej, która realizuje to, co obiecała wyborcom. Jego zdaniem taka obniżka ZUS nie wpłynie na rozwój firm…

Podwyżka minimalnej pensji o 117 zł, ale związkowcy niezadowoleni 2

Płace w Polsce rosną szybko, mam obawy, czy nie za szybko. Dochodzimy do 80 proc. średniej unijnej, przeskoczyliśmy Grecję, za chwilę miniemy Portugalię (w parytecie siły nabywczej) – zwraca uwagę Cezary Kaźmierczak. – Nie mam nic przeciwko temu, tylko pytanie, czy to tempo nie jest za szybkie, bo nie do końca nadąża za nim wzrost […]

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie o praktyce niestosowania klauzuli pewności prawa

Niestabilność przepisów prawa, a także często zmieniające się jego interpretacje, szczególnie w odniesieniu do prawa podatkowego, stanowią od lat jeden z większych problemów, z którymi stykają się polscy przedsiębiorcy w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo generalnych zasad, które w orzecznictwie wyinterpretowano z klauzul generalnych zawartych w Konstytucji (a ona – należy przypomnieć – jest w […]

Kaźmierczak o luce VAT: Jeśli skala wyłudzeń tego podatku jest tak wielka, to trzeba go po prostu zlikwidować

Komisja śledcza powinna zaproponować mechanizmy prawne, by luka VAT-owska już się nie powtórzyła – mówi w rozmowie z PAP prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. 

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie reformy regulacji praw autorskich

Na forum unijnym toczą się bardzo zaawansowane prace nad reformą prawa autorskiego (dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym). W ten piątek (27.04) zaplanowane jest kluczowe głosowanie w Radzie UE. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w związku z powołaniem Forum Wydawców Internetowych, z zainteresowaniem i pogłębiającym się niepokojem śledzi ten proces.

Anatomia sukcesu startupu

Pójście śladem Korei Płd. nie będzie w naszym kraju jednak możliwe, jeśli nie stworzy się przyjaznego środowiska prawnego dla innowacyjnych przedsiębiorstw. – A dziś nie jest łatwo prowadzić biznes w Polsce. Nikt nie boi się konkurencji tak, jak administracji i biurokracji. To pętla na szyi dla wielu firm” – stwierdziła Katarzyna Niemyjska, dyrektor Departamentu Prawa […]