szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

OGRANICZENIA PRAW KONSTYTUCYJNYCH W PUBLICZNEJ SŁUZBIE ZDROWIAW dniu 21 listopada 2012 roku w siedzibie ZPP odbyła się konferencja prasowa i prezentacja Raportu ZPP – „Ograniczenia praw konstytucyjnych w publicznej służbie zdrowia”. W konferencji wzięli udział Robert Gwiazdowski, Przewodniczący RN ZPP, Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP oraz Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP, który zaprezentował raport.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport prezentujący ułomność wybranych przepisów ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. (dz. U. z 2011 r., nr 111, poz. 654, ze zm.). Analiza Związku wskazuje m.in. na złamanie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej i równości wobec prawa, gdzie szpitale publiczne o statusie SP ZOZ są w sposób specjalny traktowany w porównaniu do wszystkich innych graczy, w szczególności podmiotów prywatnych. Chodzi o przepisy ustawy, które nie pozwalają przedsiębiorstwom na swobodne dysponowanie wierzytelnością wobec SP ZOZ-ów.

W ramach przeprowadzonego badania sprawdzono jak dostawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oceniają zakaz obrotu wierzytelnościami  oraz jak to ograniczenie praw własności wpływa na kondycję firm funkcjonujących na rynku służby zdrowia. Wnioski są alarmujące. Większość przedsiębiorstw występujących w pozycji dostawcy dla SP ZOZ-ów boryka się z problemami finansowymi, które zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu. W ocenie badanej grupy jest to efekt przepisów wprowadzonych w 2011 roku, które w praktyce małym firmom uniemożliwiają na odzyskanie swoich należności w odpowiednim terminie.

„Jest to kolejny przejaw niekonstytucyjnej dyskryminacji sektora prywatnego – powiedział Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP. – W sposób szczególny cierpią na tym małe i średnie firmy, które nie są tak wpływowe i nie mają takich narzędzi jak międzynarodowe koncerny”.

Raport objął również badaniem kadrę zarządzającą szpitalami publicznymi, która w większości krytycznie podchodzi do oceny art. 54 ustawy o działalności leczniczej wprowadzającego ograniczenia w zakresie czynności „mających na celu zmianę wierzyciela”.

Mamy nadzieję, że analiza zespołu ZPP wskazująca na często dramatyczne konsekwencje zastosowania art. 54 ustawy o działalności leczniczej będzie materiałem służącym zmianie obecnie funkcjonujących przepisów w tym zakresie.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie http://zpp.net.pl/pl/Materialy

Najnowsze artykuły

Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute w ramach projektu „Agenda Polska” przedstawia swoje propozycję reform ustrojowych w państwie. Tym razem kolej przyszła na kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, które od kilkunastu miesięcy są jednym z najbardziej gorących tematów w polskiej debacie publicznej.

Stanowisko ZPP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 13.11.2017 (UD302)

Projekt z punktu widzenia polskich przedsiębiorców należy ocenić negatywnie. Najwyższe zdumienie budzi inicjatywa, by Polska jako pierwszy i jedyny kraj w Unii Europejskiej wprowadziła jednostronnie przepisy dotyczące etykietowania napojów alkoholowych. Intencja, by konsumenci mieli rzetelną informację o składzie i wartości odżywczej napojów alkoholowych, jest słuszna. Branża alkoholowa w porozumieniu z Komisją Europejską od kilku lat pracuje nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji w tej sprawie.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 3 marca 2018 roku

Dostosowanie przepisów krajowych do nowej rzeczywistości prawnej, wykreowanej na poziomie Unii Europejskiej za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z pewnością stanowi duże wyzwanie dla ustawodawcy.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook