szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

OGRANICZENIA PRAW KONSTYTUCYJNYCH W PUBLICZNEJ SŁUZBIE ZDROWIAW dniu 21 listopada 2012 roku w siedzibie ZPP odbyła się konferencja prasowa i prezentacja Raportu ZPP – „Ograniczenia praw konstytucyjnych w publicznej służbie zdrowia”. W konferencji wzięli udział Robert Gwiazdowski, Przewodniczący RN ZPP, Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP oraz Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP, który zaprezentował raport.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował raport prezentujący ułomność wybranych przepisów ustawy o działalności leczniczej z 2011 r. (dz. U. z 2011 r., nr 111, poz. 654, ze zm.). Analiza Związku wskazuje m.in. na złamanie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej i równości wobec prawa, gdzie szpitale publiczne o statusie SP ZOZ są w sposób specjalny traktowany w porównaniu do wszystkich innych graczy, w szczególności podmiotów prywatnych. Chodzi o przepisy ustawy, które nie pozwalają przedsiębiorstwom na swobodne dysponowanie wierzytelnością wobec SP ZOZ-ów.

W ramach przeprowadzonego badania sprawdzono jak dostawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oceniają zakaz obrotu wierzytelnościami  oraz jak to ograniczenie praw własności wpływa na kondycję firm funkcjonujących na rynku służby zdrowia. Wnioski są alarmujące. Większość przedsiębiorstw występujących w pozycji dostawcy dla SP ZOZ-ów boryka się z problemami finansowymi, które zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu. W ocenie badanej grupy jest to efekt przepisów wprowadzonych w 2011 roku, które w praktyce małym firmom uniemożliwiają na odzyskanie swoich należności w odpowiednim terminie.

„Jest to kolejny przejaw niekonstytucyjnej dyskryminacji sektora prywatnego – powiedział Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP. – W sposób szczególny cierpią na tym małe i średnie firmy, które nie są tak wpływowe i nie mają takich narzędzi jak międzynarodowe koncerny”.

Raport objął również badaniem kadrę zarządzającą szpitalami publicznymi, która w większości krytycznie podchodzi do oceny art. 54 ustawy o działalności leczniczej wprowadzającego ograniczenia w zakresie czynności „mających na celu zmianę wierzyciela”.

Mamy nadzieję, że analiza zespołu ZPP wskazująca na często dramatyczne konsekwencje zastosowania art. 54 ustawy o działalności leczniczej będzie materiałem służącym zmianie obecnie funkcjonujących przepisów w tym zakresie.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie http://zpp.net.pl/pl/Materialy

Najnowsze artykuły

Polski handel przeciw zaostrzaniu ustawy o zakazie handlu oraz trybowi jej procedowania

Planowana obecnie nowelizacja ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni jest kolejnym przykładem nieprzemyślanych działań legislacyjnych, których negatywne skutki odczują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Wciąż nie przedstawiono analiz ekonomicznych dotychczasowego wpływu ustawy na gospodarkę, a już są planowane zaostrzenia. Co więcej, ich wejście w życie pokryje się z kolejnym etapem wprowadzania ustawy i zakazem handlu w trzy niedziele w miesiącu, który zacznie obowiązywać od początku 2019 r.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. e-zwolnień

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo pozytywnie ocenia wszelkie działania zmierzające do postępującej cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem z lutego bieżącego roku, z aprobatą przyjęliśmy likwidację papierowych zwolnień lekarskich i wprowadzenie od 1 grudnia obowiązku wystawiania zwolnień elektronicznych. Jest to krok na drodze ku bardziej zinformatyzowanej i sprawniejszej służbie zdrowia, a jednocześnie istotne uszczelnienie systemu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał ZPP w skład Rady Dialogu Społecznego

10 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to zwieńczenie kilkuletnich wysiłków, zmierzających, w pierwszej kolejności, do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej, co udało się już w marcu bieżącego roku, a następnie wyegzekwowania przewidzianego w ustawie prawa do wyłonienia swoich reprezentantów do Rady.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/