szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Oświadczenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie odwołania Tomasza Pruszczyńskiego z Zarządu ZPPWarszawa, 20.08.2018

 OŚWIADCZENIE

Tomasz Pruszczyński został odwołany z Zarządu ZPP, gdyż jego zaangażowanie w pracę Zarządu było absolutnie niewystarczające przy tak dynamicznie rozwijającej się działalności Związku.

Jego odwołanie było przemyślaną i odpowiedzialną decyzją.

Zarzuty stawiane przez Tomasza Pruszczyńskiego nie mają żadnego pokrycia w faktach. Nie mamy prawa nadużywać zaufania naszych członków i wypłacać wynagrodzenia osobie nie wywiązującej się należycie ze swojej pracy, a zgłaszającej jedynie rosnące i agresywne roszczenia finansowe. ZPP nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Tomasza Pruszczyńskiego.

Finanse Związku są w pełni przejrzyste, sprawozdania finansowe prezentowane są na Walnych Zgromadzeniach Członków i są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działalność Zarządu ZPP była każdorazowo zatwierdzana absolutorium. Zarówno płace Zarządu jak i cała struktura wynagrodzeń jest szczegółowo opisana. Wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa, uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu.

Tomasz Pruszczyński brał udział w podejmowaniu uchwał Zarządu i głosował za ich przyjęciem oraz sam podpisywał umowy dotyczące wynagrodzeń i nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. W tym stanie rzeczy, biorąc w obronę Tomasza Pruszczyńskiego przed nim samym, Związek potwierdza, że umowy te były całkowicie zgodne z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi Związku.Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP

Najnowsze artykuły

Plusy ujemne: Wsparcie dla filmowców

Opis ustawy: Producenci filmów oraz seriali będą mogli uzyskać dofinansowanie na 30% kosztów kwalifikowanych, które ponieśli na terenie Polski. Dofinansowanie nie będzie mogło być większe niż 15 mln złotych (a w ciągu roku dla jednego przedsiębiorcy nie będzie mogła przekroczyć 20 mln). Operatorem funduszy będzie Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Memorandum Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. ruchu granicznego z Białorusią i Królewcem

Pod koniec ubiegłego roku, bardzo duży niepokój wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na wchodzie Polski, wywołały zapowiedzi zaprzestania wydawania przez polskiego konsula wiz typu C (tj. krótkoterminowych wiz Schengen) obywatelom Białorusi. Wiza tego rodzaju wydawana jest osobom planującym pobyt (na terytorium RP bądź w państwach Schengen łącznie) trwający maksymalnie 90 dni w ciągu 180 okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. W praktyce, wizy te stosowane są w celach turystycznych, zawodowych, a bardzo często również czysto konsumenckich.

50 milionów mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia

Jeśli Polska ma się rozwijać i budować pozycję znaczącego państwa w Europie, musi być silna także liczbą mieszkańców. To główne przesłanie z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterpise Institute. Autorzy zastanawiają się czy za 30 lat może w Polsce mieszkać nawet 50 milionów osób. O 11,5 mln ludzi więcej niż obecnie i o ponad 16 mln osób więcej, niż zakładają to prognozy demograficzne.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/