szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

OświadczenieBezrobocie w Polsce wśród młodych ludzi (do 25 roku życia) sięgnęło już dramatycznego poziomu 27,8%.

Jest to dramat młodych ludzi oraz dramat Polski, mający bardzo szerokie i wielorakie konsekwencje – począwszy od sytuacji gospodarczej a skończywszy na zapaści demograficznej.

Obecna sytuacja wymaga działań szybkich i radykalnych.

Polska ma doświadczenia wychodzenia z sytuacji dużo bardziej poważnych. Po upadku komunizmu dzięki wolności gospodarczej, którą umożliwiła tzw. Ustawa Wilczka ,  Polacy stworzyli 6 milionów miejsc pracy i w ciągu zaledwie kilku lat zmienili Polskę. Dokonaliśmy tego bezprecedensowego skoku cywilizacyjnego wyłącznie dzięki wolności gospodarczej – nie było banków, telefonów, unijnych dotacji, infrastruktury. Wystarczyło odblokowanie energii i przedsiębiorczości Polaków.

Sytuacja dojrzała już do tego, żeby powtórzyć ten sprawdzony sposób, a nie brnąć w coraz bardziej absurdalne pomysły w rodzaju dyrektyw unijnych, „że każdy ma mieć pracę”.

W Sejmie rozpoczynają się pracę nad ustawą odblokowującą dostęp do zawodów. Polska ma najbardziej zabetonowany system dostępu do zawodów w Europie. Regulowanych jest prawie 400 zawodów. Mimo dramatu bezrobocia otwarcie dostępu do zawodów – wcale nie jest przesądzone. Losy ustawy nie zależą od partii politycznych – bo podziały w jej sprawie biegną w poprzek partii politycznych. Uaktywniają się różne potężne lobby, które kosztem interesu publicznego, chcą wyłączyć spod ustawy różne branże: zablokować w nich konkurencję, nie dopuścić do nich młodych ludzi i wreszcie pobierać rentę monopolową od Klientów.

Dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera i będzie popierał działania Fundacji Republikańskiej w zakresie monitorowania prac legislacyjnych nad ustawą i udzieli jej wszelkiego możliwego wsparcia w tym zakresie.

Do rozwiązania problemu bezrobocia w Polsce – odblokowanie zawodów, to zdecydowanie za mało. Jeśli rzeczywiście chcemy cos z tym zrobić – powinniśmy sięgnąć po  polskie doświadczenia z lat 1989/92 i przywrócić wolność gospodarczą, która już raz uratowała nasz kraj. Niemniej zaproponowana przez Ministra Sprawiedliwości, Jarosława Gowina, ustawa otwierająca dostęp do wielu zawodów dla młodych ludzi, to zdecydowanie krok w dobrym kierunku, który będziemy popierać i wzywamy innych do jej wsparcia.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/