Aktualności

Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Senatorowie, zwracam się do Państwa z apelem o powstrzymanie zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS. Zmiana, o zatrzymanie której apeluję, jest procedowana w momencie…

ZPP

Zostań członkiem ZPP.


Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Biuletyn Prawo i Legislacja

Zachęty dla posiadaczy aut hybrydowych, ale nie wszystkich

Ustawa przewiduje system zachęt, m.in. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), zwolnienie ich z opłat za parkowanie, większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Ale też wprowadza nierównowagi...

Do 5 lat więzienia za przekręcenie licznika

Za ingerencję w stan licznika samochodowego będzie grozić od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. To pomysł resortu sprawiedliwości, który chce wprowadzenia opłaty za obowiązkowe badania liczników...

Zmiany w kodeksie pracy dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Rząd w projekcie noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadza dwie zmiany dotyczące stosunków pracy...

Korespondencyjne wyborcze głosowanie dla osób niepełnosprawnych

Sejm zaakceptował senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Umożliwiają one m.in. głosowanie korespondencyjne osobom niepełnosprawnym oraz zwiększają rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych...

Państwa członkowskie będą mogły swobodnie ustalać stawki VAT

W dniu 18 stycznia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła, że jednym z kolejnych kroków w reformie wspólnotowego systemu VAT będzie przyznanie Państwom Członkowskim większej swobody w ustalaniu stawek VAT...

Znaczenie instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (APA)

Proponowane zmiany legislacyjne w zakresie limitacji podatkowego rozpoznania kosztów usług wewnątrzgrupowych (projektowany art. 15e CIT) oraz szeroko komentowane zmiany regulacji w zakresie cen transferowych...

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może być podmiotem powiązanym  

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie (I SA/Sz 902/17), transakcja spółki z o.o., w której drugą stroną jest udziałowiec będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega obowiązkowi...

Piłkarz podatnikiem VAT – kontrowersyjne wnioski NSA

W sprawie, zakwestionowano prawo Pogoni Szczecin do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez piłkarzy. Organ podatkowy doszedł bowiem do wniosku, że piłkarz nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej...

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – JAKIE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (CZ. 4)

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawodawców, początek roku 2018 nie przyniósł przełomowych, zapowiadanych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, zmian w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Rozwijaj swoją firmę już od stycznia! Zapraszamy do składania wniosków w styczniowych konkursach dla przedsiębiorców  

Spośród 88 trwających w styczniu naborów dla przedsiębiorców, 17 to konkursy z  programów ogólnopolskich, 64 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej...

Ponad 37 mln zł dla młodych badaczy od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym współpracą z sektorem nauki? Chcesz dowiedzieć się na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi doktoranci?

INWESTYCJE – CZAS NA START!

Nie ma wątpliwości, że przewagę konkurencyjną zyskamy właśnie poprzez systematyczne prace B+R. Ważne jest przy tym, aby koncentrować się na tych pracach badawczych, które mają szansę na wdrożenie i przyniosą nam...

Ewidencja czasu pracy pracowników B+R

Od początku roku zmieniły się zasady podatkowe związane z działalnością naukowo – badawczą firm. Warto pamiętać o pensjach,  jako o elemencie kosztów kwalifikowanych...

Motywatory i demotywatory przy zmianie pracy

Istnieje kanon, który powoduje, że pracownicy rzadko zmieniają pracę. To poczucie bezpieczeństwa, kumplowska atmosfera, czy mądry i komunikatywny szef. Są też zagadnienia, które teoretycznie przeceniamy jako element...

2017 rok – rynek anonsów o pracę w internecie

Odrodził się rynek anonsów o pracę w budownictwie. Mniej osób chce się podzielić pomysłami w ramach franczyzy czy przyjmować pracowników do centów sprzedaży...

Firmy rzadko zastanawiają się nad robotyzacją?

Co czternasta firma w tym roku, a co czwarta w ogóle, chce inwestować w robotyzację. Dla pozostałych – przy kłopotach kadrowych wynikających ze zmian demograficznych – pozostaje poszukiwanie pracowników...

Aktywność ZPP w Brukseli

Informacje

 Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager o pozostaniu na stanowisku na drugą kadencję – tekst w Politico...

Informacje

Mateusz Morawiecki spotka się 9 stycznia z Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker w Brukseli zaraz po rekonstrukcji Polskiego Rządu rozmawiać o priorytetach nowego gabinetu...

Informacje

O wizycie Brytyjskiej Pani Premier Theresy May w Polsce i spotkaniu z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim napisał m.in. Guardian: „Poland offer Theresa May backing over Brexit deal amid rift with EU”...

Informacje

Financial Times o powrocie innowacyjności do Europy Europe’s innovation comeback: continent gains a second chance...

Państwa członkowskie będą mogły swobodnie ustalać stawki VAT

W dniu 18 stycznia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła, że jednym z kolejnych kroków w reformie wspólnotowego systemu VAT będzie przyznanie Państwom Członkowskim większej swobody w ustalaniu stawek VAT...

Znaczenie instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych (APA)

Proponowane zmiany legislacyjne w zakresie limitacji podatkowego rozpoznania kosztów usług wewnątrzgrupowych (projektowany art. 15e CIT) oraz szeroko komentowane zmiany regulacji w zakresie cen transferowych...

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może być podmiotem powiązanym  

Zgodnie z orzeczeniem WSA w Szczecinie (I SA/Sz 902/17), transakcja spółki z o.o., w której drugą stroną jest udziałowiec będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej podlega obowiązkowi...

Piłkarz podatnikiem VAT – kontrowersyjne wnioski NSA

W sprawie, zakwestionowano prawo Pogoni Szczecin do odliczenia VAT z faktur wystawianych przez piłkarzy. Organ podatkowy doszedł bowiem do wniosku, że piłkarz nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej...

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – JAKIE ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (CZ. 4)

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom ustawodawców, początek roku 2018 nie przyniósł przełomowych, zapowiadanych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, zmian w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Rozwijaj swoją firmę już od stycznia! Zapraszamy do składania wniosków w styczniowych konkursach dla przedsiębiorców  

Spośród 88 trwających w styczniu naborów dla przedsiębiorców, 17 to konkursy z  programów ogólnopolskich, 64 z programów regionalnych i 7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej...

Ponad 37 mln zł dla młodych badaczy od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym współpracą z sektorem nauki? Chcesz dowiedzieć się na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi doktoranci?

INWESTYCJE – CZAS NA START!

Nie ma wątpliwości, że przewagę konkurencyjną zyskamy właśnie poprzez systematyczne prace B+R. Ważne jest przy tym, aby koncentrować się na tych pracach badawczych, które mają szansę na wdrożenie i przyniosą nam...

Ewidencja czasu pracy pracowników B+R

Od początku roku zmieniły się zasady podatkowe związane z działalnością naukowo – badawczą firm. Warto pamiętać o pensjach,  jako o elemencie kosztów kwalifikowanych...

Motywatory i demotywatory przy zmianie pracy

Istnieje kanon, który powoduje, że pracownicy rzadko zmieniają pracę. To poczucie bezpieczeństwa, kumplowska atmosfera, czy mądry i komunikatywny szef. Są też zagadnienia, które teoretycznie przeceniamy jako element...

2017 rok – rynek anonsów o pracę w internecie

Odrodził się rynek anonsów o pracę w budownictwie. Mniej osób chce się podzielić pomysłami w ramach franczyzy czy przyjmować pracowników do centów sprzedaży...

Firmy rzadko zastanawiają się nad robotyzacją?

Co czternasta firma w tym roku, a co czwarta w ogóle, chce inwestować w robotyzację. Dla pozostałych – przy kłopotach kadrowych wynikających ze zmian demograficznych – pozostaje poszukiwanie pracowników...

Media

Video

Polexit, czyli samozniszczenie Polski
Dla Polski Polexit jest zaprzeczeniem tysiącletniego dążenia do europeizacji i...
Report of ZPP: Entrepreneurs' rights in Poland are respected on a moderate level
Union of Entrepreneurs and Employers has examined how are the...