szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Plusy ujemne: Darmowa pomoc prawnaUstawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Andrzej Duda

Ministerstwo: brak (Prezydent)

Opis ustawy: Ustawa rozszerza krąg osób, którym może przysługiwać darmowa pomoc prawna. Skorzystać z niej będzie mogła każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, w którym stwierdzi, że nie stać ją na odpłatną pomoc.

Plusy:

+ Zwiększenie dostępności pomocy prawnej może przyczynić się do większego wyedukowania społeczeństwa w sprawach prawnych, co pozwoli obywatelom dochodzić swoich praw w rozmaitych sporach także z urzędami publicznymi.

Minusy:

– Tak daleko idące rozszerzenie podmiotu osób, którym przysługuje pomoc, może doprowadzić do nieproporcjonalnego do potrzeb wzrostu wydatku publicznych na pomoc prawną, kosztem działających na rynku kancelarii prawnych,

– Przy tak szerokim rozszerzeniu podmiotów mogących skorzystać z pomocy wykluczenie z nich przedsiębiorców (za wyjątkiem rozpoczynających działalność) należy uznać za ich dyskryminację. Przedsiębiorca bowiem, gdy popadnie w kłopoty, może mieć potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, a nie będzie mieć możliwości jej sfinansowania,

– NGO’sy świadczące poradnictwo prawne będą wybierane na drodze decyzji wojewody a nie samorządu jak miało to miejsce wcześniej. Jest to całkowicie zbędne przenoszenie kompetencji lokalnych na administracje centralną.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

 

Fot. Free-Photos/pixabay.com

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/