szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Plusy ujemne: Wsparcie termomodernizacjiUstawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw –  podpisana dnia 20 grudnia 2018 r., weszła w życie 11 lutego

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Jadwiga Emilewicz

Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Opis ustawy: Ustawa pozwala uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła dla osób objętych ubóstwem ekonomicznym. Budżet programu do 2024 roku wyniesie 1,2 mld złotych. Skierowany on będzie wpierw do miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Plusy:

+ Program dobrze diagnozuje przyczyny problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, wskazując na domy jednorodzinne.

+ Planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła będzie zadaniem gmin. To one będą wskazywać gospodarstwa, które później po uzyskaniu zgody ministra uzyskają pomoc.

+ Postawienie wymogu, że w każdej gminie musi nastąpić wzrost efektywności ekonomicznej o co najmniej 50% w remontowanych domach.

Minusy:

– Przypisanie dotacji do osoby, która z niej korzysta, a nie do budynku. Jeśli właściciel domu w określonym w umowie okresie sprzeda go, to będzie musiał zwrócić całość lub część dotacji, choć wyremontowany budynek będzie służył nowemu właścicielowi.

– W programie jest zbyt mało pieniędzy, aby skutecznie rozwiązać problem smogu. Należałoby do gmin skierować także część pieniędzy, którymi dziś zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lokalne urzędy lepiej sklasyfikują domy do pomocy niż mieszące się w miastach wojewódzkich WFOŚiGW, które mogą być od tych domów oddalone nawet o kilkaset kilometrów.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne.

 

Fot. schissbuchse/pixabay.com

Najnowsze artykuły

Badanie ZPP: Prawie 60% przedsiębiorców przeciwnych zakazowi handlu w niedziele – najwięcej przeciwników wśród mikrofirm

Przedsiębiorcy z sektora MSP są mocno podzieleni w sprawie możliwych rozwiązań dot. handlu w niedziele. Co piąty badany popiera wprowadzenie całkowitego zakazu, tyle samo za najwłaściwsze uznaje wprowadzenie gwarancji dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika, zaś prawie 40% opowiada się za brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Najmocniej za brakiem restrykcji opowiadają się mikroprzedsiębiorcy – taką opcję wybrało 43% respondentów z tej grupy.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

W trakcie konwencji, która odbyła się pod koniec lutego, partia rządząca zaprezentowała kilka nowych postulatów programowych, które następnie zbiorczo zaczęły być nazywane „piątką Kaczyńskiego”. Propozycje te sprowadzają się w istocie do socjalnych transferów kierowanych do precyzyjnie wyłonionych grup społecznych, atrakcyjnych z punktu widzenia nadchodzących wyborów: rodziny z dziećmi, ludzie młodzi, ludzie mieszkający poza większymi ośrodkami miejskimi, ludzie starsi.

Agenda Polska: Polityka społeczna. Wspierajmy ludzi, nie kryzysy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute wskazują niezbędne kierunki, aby pomoc państwa była efektywna i nakierowana na stojące przed Polską wyzwania społeczne. Polityka socjalna jako część polityki społecznej państwa powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli i uwzględniać ich sytuacje życiowe, a nie tylko koncentrować się na wskazanych grupach i tych potrzebach, które w długotrwały sposób utrudniają ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/