szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Plusy ujemne: Związki Zawodowe dla niepracownikówUstawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.Polityk odpowiedzialny za ustawę: Elżbieta Rafalska

Ministerstwo:
 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis ustawy: Ustawa nadaje prawa osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionym oraz praktykantom i wolontariuszom działającym na rzecz przedsiębiorcy do wstąpienia do związków zawodowych. Otrzymają oni większość praw, które mają pracownicy należący do związków.

Ocena WEI: szkodliwa (2/5)

Plusy:

+ Zwiększenie reprezentatywności organizacji związkowych – międzyzakładowej z 10% do 15% składu osobowego a zakładowych z 7% do 8% składu osobowego.

Minusy:

– Zleceniobiorcy, samozatrudnieni czy praktykanci mają często odmienny charakter pracy z przedsiębiorcą, aniżeli pracownik (bardziej elastyczny). Ich działalność w związku zawodowym może więc naruszać interesy pracowników,

– Zwiększa się krąg osób chronionych ze względu na działalność związkową.Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

 

Fot. kalhh/pixabay.com

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/