szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

Powstaje Związek Przedsiębiorców Rolnych2.08.2018Powstaje nowy związek pracodawców – Związek Przedsiębiorców Rolnych. 1 sierpnia br. w Białej Podlaskiej spotkało się kilkudziesięciu dużych, polskich przedsiębiorców rolnych, którzy wyłonili 12-osobowy Komitet Organizacyjny. Komitet zajmie się rejestracją związku. Podczas spotkania, poza kwestiami organizacyjnymi, omówiono problemy prawne w zakresie rozwoju przedsiębiorstw rolnych i produkcji rolnej, kwestie konkurencji międzynarodowej i przemian zachodzących na polskiej wsi.

Oto fragment wystąpienia Cezarego Kaźmierczaka, Prezesa ZPP, na zebraniu założycielskim:

 

„Przed polskim rolnictwem stoją wielkie wyzwania. Mamy do czynienia z szeregiem zdarzeń i procesów, na które musimy adekwatnie odpowiadać. Najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed polskim rolnictwem, to problemy z sukcesją w gospodarstwach rolnych i rozwijająca się konkurencja z Ukrainy. Jesteśmy zaledwie u progu tych dwóch zjawisk. Będą się one nasilać i jeśli odpowiednio nie zareagujemy, zagrożą polskiemu rolnictwu.

Polska bardzo wiele zawdzięcza małym, rodzinnym gospodarstwom rolnym. W okresie komunizmu były to oazy tradycji, kultury pracy, przedsiębiorczości i zdrowego rozsądku. W dużej mierze, dzięki tym wartościom, które przetrwały na wsi, możliwa była eksplozja polskiej przedsiębiorczości po obaleniu komunizmu. Czas tych gospodarstw, jako modelu gospodarki rolnej, mija. Zarówno z powodu braku sukcesji, jak i potężnej konkurencji.

Ta nadchodzi głównie z Ukrainy, gdzie powstają gigantyczne przedsiębiorstwa rolne („agrozawody”), liczące nawet po kilkadziesiąt tysięcy hektarów, oparte na oligarchicznych pieniądzach, zachodnich technologiach, taniej sile roboczej i doskonałych ziemiach. Małe polskie gospodarstwa nie są i nie będą w stanie konkurować z ukraińskimi „agrozawodami”.

Przypominam, że droga ukraińskich płodów rolnych do Unii Europejskiej jest otwarta.

Nie jesteśmy jednak na straconej pozycji. Musimy tylko ukraińskim „agrozawodom” stworzyć konkurencyjne polskie „agrozawody”, tj. polskich przedsiębiorców rolnych. Mamy wiele przewag konkurencyjnych, m.in. bogatsze doświadczenie, większą kulturę pracy, bardziej rozpoznane rynki sprzedaży, jesteśmy bardziej przedsiębiorczy. Potrzebna jest tylko decyzja polityczna o zmianie modelu polskiego rolnictwa – musimy odejść od preferowania małych rodzinnych gospodarstw, które są w zaniku i inwestować w polskich przedsiębiorców rolnych.

Aby to osiągnąć potrzebny jest cały system wsparcia, od sprzyjającego nowemu ładowi na wsi systemu prawnego, po gwarantowane przez rząd kredyty na rozwój przedsiębiorstw rolnych.

Drugim obszarem, w którym możemy konkurować, jest nieprzetworzona i przetworzona żywność wysokiej i najwyższej jakości. Mamy tutaj zdecydowana przewagę i należy podjąć działania zmierzające do jej wzmacniania.

Powtarzam – bez mocnego wsparcia dla produkcji wysokiej jakości żywności i systemowego wsparcia dla kształtowania nowego ładu na wsi, opartego na sprawnych, prywatnych przedsiębiorstwach rolnych – polskie rolnictwo może nie przerwać.” – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Prezes Cezary Kaźmierczak

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 października 2018 roku

Z uwagi na fakt, iż polski prawodawca po raz kolejny decyduje się – w ramach omawianego projektu – na wykroczenie poza zakres regulacji wymagany przez implementowane dyrektywy europejskie, a także zważywszy na konsekwentne stanowisko ZPP ws. implementowania prawa unijnego (zakładające konieczność stosowania zasady EU+0), przedmiotowy projekt ustawy oceniamy, w zakresie odnoszącym się do zmian systemu nadzoru nad badaniami technicznymi, negatywnie.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych z dnia 14 września 2018 r.

Najważniejszym parametrem finansowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest ich cash flow. O ile bowiem MSP są w stanie przetrwać przez określony czas bez zysku, o tyle brak płynności finansowej spowodowanej brakiem kluczowej płatności (albo kilku) może łatwo doprowadzić do kryzysu, a niekiedy wręcz do zamknięcia firmy.

Otwieramy Świetlicę Wolności

W doskonałej lokalizacji, w centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 6/12 (butik C), w pobliżu Placu Trzech Krzyży, otwieramy Świetlicę Wolności. Lokal przeznaczony jest dla prawicowej, zdroworozsądkowej młodzieży. W tym miejscu organizacje młodych będą mogły nieodpłatnie organizować swoje wydarzenia, korzystać ze studia video, spotykać się w celach towarzyskich i rozrywkowych oraz rozwijać profesjonalną karierę, w czym będziemy pomagać.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/