szukaj

Forum Cyfrowe

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją zrzeszającą między innymi firmy z sektora IT, nowych mediów, finansów, marketingu internetowego, które łącznie stanowią o potencjale i rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Wychodząc naprzeciw obecnym wyzwaniom w tym obszarze, powołaliśmy w ramach ZPP Forum Cyfrowe, które jest koalicją interesariuszy gospodarki cyfrowej.

 

Cele Forum:

- współpraca w zakresie prac programowych i legislacyjnych prowadzonych w Polsce i na poziomie instytucji Unii Europejskich;

- przygotowywanie i podejmowanie wspólnych stanowisk legislacyjnych;

- inicjowanie projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju cyfryzacji w Polsce;

- wspólne prowadzenie projektów o charakterze badawczym i analitycznym oraz publikacja raportów;

- współpraca w zakresie komunikacji dot. gospodarki cyfrowej.

 

Podstawowymi zasobami, pozwalającymi na efektywne osiąganie celów Forum, będą wiedza i doświadczenie osób bezpośrednio zainteresowanych stanem i rozwojem technologii cyfrowych w Polsce. W ramach Forum współpracujemy z kluczowymi instytucjami w tej tematyce, m.in. Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Rozwoju oraz przedstawicielami Parlamentu.

 

Kontakt:

Jakub Bińkowski

j.binkowski@zpp.net.pl

+48 22 826 08 31

Facebook