szukaj

Płaca+ Podatki -

Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum im. Adama Smitha, Instytut Jagielloński, Forum dla Rozwoju oraz Izba Przedsiębiorców Polskich zainicjowały akcję „PŁACA + PODATKI - Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”, której celem jest przebudowa systemu podatkowego w Polsce.

Polski system podatkowy od lat pozostaje w ścisłej czołówce najbardziej skomplikowanych i nieprzyjaznych systemów na świecie. Według Global Benchmark Complexity Index, pod tym względem zajmujemy pierwsze miejsce w Europie. Wyprzedzamy takie państwa jak Rosja czy Białoruś. Podatki to nie wyścig kolarski i rzecz nie jest w samych rankingach, choć wszystkie potwierdzają nasz niechlubny rekord. Konsekwencją obecnego systemu podatkowego są ograniczenia dalszego wzrostu gospodarczego, stabilności finansowej państwa i perspektyw bogacenia się samych Polaków.

Brak przejrzystości i jednoznaczności obecnego prawa podatkowego pociąga za sobą ogromne koszty dla przedsiębiorców. Niezależnie od marnotrawstwa czasu, energii, obecne prawo jest źródłem niekończących się postępowań karnych i sądowych, paraliżujących działalność gospodarczą. Mimo usilnych prób uszczelniania prawa, państwo wciąż  przegrywa wojnę z organizacjami przestępczymi żerującymi na słabościach systemu. Niewątpliwym beneficjentem są też korporacje, doskonale radzące sobie z optymalizacją podatkową, bez względu na starania rządu. Część firm, których nazwy znane są każdemu Polakowi i które na co dzień, pełnymi garściami korzystają z dostępu do naszego rynku, od 20 lat wykazuje straty i nie czuje się w obowiązku partycypować w kosztach utrzymania państwa. System podatkowy, w którym 63 proc. firm może nie płacić podatków, jest z gruntu niesprawiedliwy. Trudno mówić o równości i sprawiedliwości społecznej w państwie, gdzie tak brutalnie zachwiana została zasada „równe prawa za równą odpowiedzialność”.

Nie mogąc pogodzić się z rażącą niesprawiedliwością i kosztami społecznymi obecnego rozwiązania, występujemy z projektem pozytywnej naprawy systemu podatkowego. Usuwamy pokusy i oczywiste luki prawne prowadzące do nadużyć. Upraszczając cały system nie tylko drastycznie ograniczymy czas potrzebny na wypełnianie obowiązków podatkowych, ale też eliminujemy pole do interpretacji i jałowych sporów urzędników z obywatelami.

Nasz projekt sprowadza się do czterech punktów:

  • płaca netto większa o 20%, bez zwiększania kosztów pracy,
  • powszechny podatek, zapewniający wszystkim równe szanse,
  • utrzymanie dotychczasowych wpływów do budżetu,
  • uproszczenie i uszczelnienie systemu podatkowego.

Materiały:


ROBERT GWIAZDOWSKI - PODATKI, GŁUPKI!ZPP

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook