szukaj

Warsaw Enterprise Institute

Warsaw Enterprise Institute – Think Tank Związku Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi badania i analizy, projekty edukacyjne, przygotowuje rozwiązania dla ZPP oraz innych zainteresowanych podmiotów społecznych oraz komercyjnych.

Obszary kompetencji:

Idee i rozwiązania. Światem rządzą idee. WEI będzie przygotowywał, głównie na potrzeby Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz TWN, idee, propozycje rozwiązań oraz akty prawne wspierające wolny wybór, ład naturalny oraz gospodarkę wolnorynkową.

Edukacja – żadna wojna nie spowodowała takich szkód, jak błędne poglądy i fantazje ekonomiczne. Zamierzamy inicjować i uczestniczyć w akcjach i programach edukacyjnych propagujących wolny wybór, ład naturalny i wolny rynek, przede wszystkim skierowanych do młodych ludzi oraz decydentów i ich otoczenia.

Badania i analizy – wiele błędnych decyzji i przekonań opiera się na mitach i legendach niewiele mających wspólnego z realnym życiem i gospodarką. Będziemy prowadzić studia i badania, żeby pokazywać rzeczywistość taką jaka ona jest. Trafna i prawdziwa ocena sytuacji ułatwia podejmowanie właściwych decyzji mających wpływ na dobrobyt i szczęśliwe życie.

The Warsaw Network – budowa networku wolnorynkowych think-tanków na obszarze wszystkich krajów postkomunistycznych. Jesteśmy przekonani, że wolny handel niesie dobrobyt, pokój i bezpieczeństwo. Głównym celem TWN jest propagowanie wolnego handlu w byłym obszarze postkomunistycznym oraz wymiana informacji i doświadczeń.


Więcej informacji na stronie WEI:

logo WEI

Kontakt:

Marta Chołuj
m.choluj@zpp.net.pl

ZPP

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook