szukaj

Biuro Legislacji ZPP

Biuro Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zostało powołane w celu kompleksowego organizowania prac związanych z udziałem w procesie tworzenia i konsultowania aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości.

Do zadań Biura należy m.in.:

  • przygotowywanie opinii i stanowisk wobec projektów aktów prawnych;
  • uczestnictwo w grupach roboczych i komisjach opracowujących projekty legislacyjne oraz
  • inicjowanie zmian w kluczowych obszarach prawa gospodarczego.

Biurem legislacji kieruje dyrektor Jacek Cieplak - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora MSP.

Najwięcej efektów pracy Biura Legislacji można zobaczyć w zakładce „Materiały”, gdzie można znaleźć liczne stanowiska, opinie i analizy BL ZPP.

Dołącz do nas!

Wysokość składki jest zależna od liczby zatrudnionych:

Mikrofirmy: do 9 pracowników 62,50 zł miesięcznie
Małe firmy: 10-49 pracowników 125 zł miesięcznie
Średnie firmy: 50-250 pracowników 250 zł miesięcznie
Składki są opłacane rocznie
Facebook