szukaj

Dlaczego warto?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zapewnia swoim członkom ochronę przed nadużyciami władz oraz rozwój biznesowy. Inicjujemy i wspieramy wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE.

Członkom ZPP oferujemy szereg korzyści z tytułu przynależności do naszej organizacji:

OCHRONA

Ochrona obejmuje:

 • interwencję w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych;
 • udział jako strona w sprawach sądowych i administracyjnych;
 • nieodpłatną informację prawną oraz porady prawne – 25% zniżka na reprezentację prawną w Rekomendowanych Kancelariach ZPP;
 • asystę, doradztwo i koordynację obrony/sprawy Członka w instytucjach lokalnych, krajowych i europejskich.

PAKIET BIZNESOWY

W skład pakietu wchodzą:

 • możliwość uczestniczenia w spotkaniach networkingowych  oraz szkoleniach, debatach i wykładach (tam gdzie istnieją struktury ZPP;)
 • możliwość korzystania ze specjalnych ofert, zniżek i rabatów w programie Biuro Dobrego Biznesu;
 • możliwość uczestniczenia w programie Biuro Dobrego Biznesu, jako oferent, na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość zamieszczania ofert na stronie ZPP –oferty dodatkowo komunikowane są w newsleterze ZPP, który ukazuje się co dwa tygodnie;
 • możliwość promocji eksperckiej na preferencyjnych zasadach – prowadzenie szkoleń, możliwość zamieszczania tekstów eksperckich w serwisie WEI (Fundacji ZPP);
 • otrzymywanie materiałów informacyjnych z ZPP – wczesne informacje o zmianach prawnych, raporty i analizy, newsletter.

PAKIET INFORMACYJNY

W skład pakietu wchodzą:

 • alerty ZPP - ad hoc informacja o ważnych zmianach w prawie oraz zagrożeniach przed którymi stoją przedsiębiorcy; alerty dostarcza Biuro Interwencji ZPP;
 • newsletter ZPP (co dwa tygodnie);
 • dostęp do projektów legislacyjnych Rządu na wczesnym etapie ich procedowania wraz z oceną skutków regulacji dokonaną przez Biuro Legislacji ZPP;
 • otrzymywanie raportów, opracowań, poradników (m.in. Katalogu Praw Przedsiębiorców);
 • regularne informacje o dostępnych grantach i funduszach europejskich:
 • nieodpłatne konsultacje i informacje w instytucjach ZPP.

Dołącz do nas!

Wysokość składki jest zależnaod liczby zatrudnionych:

Mikrofirmy: do 9 pracowników 62,50 zł miesięcznie
Małe firmy: 10-49 pracowników 125 zł miesięcznie
Średnie firmy: 50-250 pracowników 250 zł miesięcznie
Składki są opłacane rocznie
Facebook