szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP: Elektroniczny KRS – ułatwienie dla przedsiębiorców i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego30.11.2017

 

 

 Elektroniczny KRS – ułatwienie dla przedsiębiorców i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

 

Przyjęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania, związane z projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, należy uznać za obiecujące oraz idące w kierunku postulowanym od dawna przez przedsiębiorców.

Szczególnie istotną zapowiedzią jest całkowite odejście od formy papierowej. Obecnie aż co czwarty wpis jest odrzucany przez sąd rejestrowy ze względu na braki formalne. Elektroniczny formularz ma zminimalizować możliwość popełnienia błędów poprzez m.in. niemożność przesłania do sądu wpisu bez wypełnienia wszystkich obligatoryjnych pól. Przedsiębiorca będzie mógł także korzystać z podpowiedzi, które wygeneruje mu generator rejestrujący. W analogiczny sposób uzupełniane będą coroczne sprawozdania finansowe.

Wyeliminowana ma zostać także tradycyjna korespondencja pocztowa na rzecz kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. Dziś konieczność oczekiwania na doręczenie pisma w temacie wpisu do KRS-u opóźniało możliwość uzupełnienia wpisu lub powodowało, że przedsiębiorca z opóźnieniem dowiedział się o dokonanym wpisie. Miało to często doniosły wpływ przy rozpoczynaniu działalności przez spółkę np. spowalniając proces podpisania umów z kontrahentami. Projekt przewiduje stworzenie newslettera, dzięki któremu na adres e-mail zostaną wysłane niezbędne e-dokumenty. Przedsiębiorca na bieżąco będzie mógł także aktualny status procedowanego wpisu, bez konieczności telefonowania do sądu.

Zwiększona zostanie również dostępność informacji o zarejestrowanych spółkach. Ogólnodostępne na stronie internetowej mają być wszystkie dane udostępnione sądowi rejestrowemu, bez konieczności wizyty w sądzie. Poprawi to obrót gospodarczy, umożliwiając dokładniejsze zapoznanie się z podmiotem, z którym przedsiębiorstwo chce zawrzeć umowę czy nawiązać innego typu współpracę.

Pełna elektronizacja wpisu ma nastąpić od 1 marca 2020 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło tym samym wprowadzić kilka rozwiązań, które proponowaliśmy w raporcie „Reforma systemu rejestracji firm w Polsce” opublikowanym w czerwcu bieżącego roku:

http://zpp.net.pl/aktualnosci/raport-zpp-niewydolnosc-krajowego-rejestru-sadowego-zagraza-bezpieczenstwu-obrotu-gospodarczego

W dalszym ciągu proponujemy wykorzystanie oprócz istniejącego profilu ePUAP także systemu bankowego oraz pocztowego. W dłuższej perspektywie warto zastanowić się nad potrzebą odejścia od sądowego rejestru spółek na rzecz przeniesienia tych kompetencji do administracji. Ze względu na przeciążenie placówek sądowych i brakującą liczbę referendarzy skutki reformy mogą nie być tak owocne jak zakłada resort sprawiedliwości.

Zmiany jednak, to bez wątpienia krok w dobrą stronę. Mamy nadzieję, że nie spotkają się one z problemami na etapie procedury legislacyjnej.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Najnowsze artykuły

Ewa Błaszczyk Osobą Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018

Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” ogłosiła wyniki 13. edycji badania reputacji osób, marek i firm. Decyzją respondentów, tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018 otrzymała Ewa Błaszczyk. Sześć wiodących brandów, które uzyskały najwyższe oceny w swoich kategoriach, uhonorowano tytułem Marki lub Firmy Wysokiej Reputacji Premium Brand 2018.

Forum Zdrowia Publicznego ZPP apeluje o stworzenie w polskich przepisach ram dla stosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny, w tym teleradiologii

Zmieniający się świat, zmiana stylu i trybu życia sprawiają, że dzisiejsze społeczeństwo  narażone jest w zwiększonym stopniu na choroby cywilizacyjne. Ich wczesne wykrycie umożliwia m.in. nowoczesna diagnostyka obrazowa. W Polsce dostępna jest wystarczająca liczba aparatów diagnostycznych. Z dostępnych badań wynika, że możliwości pracy urządzeń są dużo większe niż faktyczne ich wykorzystanie.

ZPP o konferencji Ministra Marcina Czecha z Naczelną Izbą Aptekarską

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców odnosi się bardzo krytycznie do informacji jaka została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, iż w poniedziałek, 21 maja o godz. 10.00 w Ministerstwie Zdrowia, przy udziale Wiceministra Zdrowia Marcina Czecha oraz Marka Tomkowa, wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej organizowana jest konferencja, podsumowująca rok funkcjonowania „Apteki dla Aptekarza”.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook