szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP na temat polityki państwa w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynęWarszawa, 18 kwietnia 2018

 

Stanowisko ZPP na temat polityki państwa w zakresie informowania
o nowych produktach dostarczających nikotynę

 

Troska państwa o stan zdrowia obywateli powinna w miarę możliwości uwzględniać wpływ podejmowanych działań na sytuację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości. A w szczególności tam, gdzie może przynieść to pozytywne efekty, zarówno z medycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Stąd też apel ZPP o jak najszybsze zniesienie zakazów komunikowania wyników badań naukowych dotyczących e-papierosów jak i produktów HNB (heat-not-burn, podgrzewany tytoń).

Państwo, jako podmiot finansujący ochronę zdrowia, ze zrozumiałych względów chce i powinno prowadzić aktywną i spójną politykę antynikotynową. Nie może ona jednak przybierać charakteru nieracjonalnego, gdzie pod hasłem walki z papierosami, wprowadza się zapisy utrudniające skuteczną walkę z uzależnieniem od tradycyjnych papierosów. Nadrzędnym celem państwa powinna być zatem troska o zdrowie publiczne a nie walka z branżą, niezależnie od tego czy oferuje tradycyjne papierosy, czy alternatywne produkty dostarczające nikotynę. Za działania czysto represyjne i nieracjonalne uważamy zakaz komunikowania wyników badań naukowych.

Dostępne od kilku lat w Polsce elektroniczne papierosy oraz produkty HNB (heat-not-burn, podgrzewany tytoń), choć nie są w pełni neutralne dla zdrowia, zmniejszają ryzyko zagrożenia chorobowego w porównaniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Wszystkie umożliwiają dostarczanie nikotyny, ale bez substancji smolistych, tlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji znajdujących się w dymie, odpowiedzialnych za szereg chorób. Wspomniane badania naukowe wskazują, że nowe wyroby nikotynowe są nawet kilkakrotnie mniej szkodliwie niż wyroby tradycyjne. Na podstawie tych badań brytyjskie i amerykańskie władze skłonne są do rewizji własnych polityk w tym zakresie. Produkty te mogą więc mieć znaczący potencjał w zakresie ograniczania szkodliwości wyrobów nikotynowych.

Niezależnie od aspektów zdrowotnych, nie można przejść obojętnie nad kwestiami ekonomicznymi. Firmy tytoniowe w Polsce jako jeden ze znaczniejszych w Europie producentów, w sposób naturalny mają szansę stanowić ważne zaplecze badawcze i produkcyjne dla wyrobów nowej generacji. Branża tytoniowa zapewnia około 8% krajowych wpływów podatkowych (tj. około 23 mld zł rocznie) oraz zatrudnia ponad 60 000 osób. Wpływy z eksportu tradycyjnych wyrobów tytoniowych produkowanych w Polsce to ponad 8 mld zł. Należy się jednak spodziewać, że w perspektywie długoterminowej i postępu regulacji antytytoniowych popyt na produkty tego typu będzie się gwałtownie kurczyć, co może wywołać negatywne skutki ekonomiczne dla firm branżowych prowadzących działalność produkcyjną w naszym kraju. Rozwiązaniem jest efektywne wykorzystanie potencjału naszego przemysłu tytoniowego na nowe, innowacyjne i bezpieczniejsze produkty, które stopniowo będą podbijać światowe rynki.

Postulujemy zmianę dotychczasowego podejścia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie, które nie tylko nie pozwala na realizację założonego celu regulacyjnego (tj. ochronę zdrowia publicznego), ale ma wręcz dokładnie odwrotny skutek, ograniczając dostęp konsumentom do mniej szkodliwych produktów. Pożądane są zmiany legislacyjne, które skupią się na ochronie zdrowia publicznego oraz uwzględnią swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na względzie zdrowie publiczne obywateli, ale i rozwój gospodarczy, konieczne są rozwiązania regulacyjne, które umożliwiłyby producentom i sprzedawcom informowanie osób palących (konsumentów tradycyjnych papierosów) o korzyściach zdrowotnych jakie wynikają z używaniem produktów o potencjalnie mniejszej szkodliwości.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Stanowisko ZPP_pdf


Fot. Vaping360 / na lic. Creative Commons/ flickr.com

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/