szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP w sprawie konsultacji decyzji deregulujących usługi telefoniczne23.03.2018

 

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie konsultacji decyzji deregulujących  usługi telefoniczne

 

Jako organizacja pracodawców, której celem jest m.in. działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,  z uwagą śledzimy działania organów administracji państwowe w tym zakresie. Z dużym zainteresowaniem odnotowaliśmy zatem poddanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod konsultacje krajowe projektów decyzji deregulujących szereg usług telefonicznych – hurtowych jak i detalicznych.

ZPP wyraża uznanie dla polskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego. Niezależnie od tego, czy deregulacja dotyczy określonych branż, czy też całej gospodarki, zawsze będziemy opowiadać się za rozwiązaniami prowolnościowymi i prokonkurencyjnymi, ograniczającymi sztywne obwarowywanie przedsiębiorców niepotrzebnymi często przepisami. Tymczasem, regulator rynku telekomunikacyjnego sukcesywnie zwalnia z regulacji poszczególne usługi telekomunikacyjne, opierając się o wyniki prowadzonych analiz, które wskazują, iż dany segment nie wymaga już interwencji państwowej, a naturalne mechanizmy gospodarcze zastępują mechanizmy stosowane dotychczas przez państwo.

Takie podejście z pewnością zasługuje na poparcie naszej organizacji, jako wpływające na poprawę funkcjonowania przedsiębiorców, objętych uprzednio regulacją, ale także i na poprawę funkcjonowania samego rynku. Brak regulacji pozwala na większą elastyczność w podejmowanych działaniach biznesowych  a w przypadku rynków konkurencyjnych – jak ma to miejsce w omawianych sprawach – na zwiększenie tej konkurencji poprzez wyrównanie szans konkurowania. W efekcie korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także ich klienci. Jak zostało to już wspomniane, jesteśmy gorącymi zwolennikami mechanizmów konkurencji rynkowej i opowiadamy się za tym, by zastępowały one odgórne regulacje wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Dlatego też, taką aktywność regulatora rynku zdecydowanie popieramy.

ZPP wyraża zatem uznanie dla takich działań, zachęcając jednocześnie do ich podejmowania w jak najszybszym czasie – tak, aby każda deregulacja następowała tak szybko, jak tylko warunki rynkowe na to pozwalają.

W tym aspekcie nasza organizacja odnotowała dodatkowo fakt, iż w przypadku rynku hurtowego, Prezes UKE zdecydował się na utrzymanie jeszcze przez 2 lata obowiązków regulacyjnych. W naszej ocenie podejście to powinno być jeszcze przeanalizowane przez Prezesa UKE. Mówimy bowiem o rynku skutecznie konkurencyjnym, a zatem interwencja Państwa nie powinna co do zasady mieć miejsca, a jeśli tak – to powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Rozumiejąc potrzebę uwzględnienia interesów przedsiębiorców korzystających wciąż z usług hurtowych, które podlegają deregulacji, Prezes UKE powinien uwzględnić także wpływ planowanej interwencji (tj. utrzymania obowiązków) na rynek i jego działanie oraz trendy rozwojowe (np. postępującą cyfryzację). Zasadnym zatem może być ograniczenie tych obowiązków wyłącznie do już zawartych umów hurtowych wyłącznie w celu ich stopniowego wygaszania/przechodzenia na nowe komercyjne zasady współpracy. Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie dużo bardziej efektywne i zgodne z duchem działań podejmowanych przez regulatora, a także korzystne z punktu widzenia obecnych na rynku przedsiębiorców. Apelujemy zatem o rozważenie możliwości wprowadzenia proponowanego przez nas rozwiązania, jednocześnie ponownie zaznaczając jak najbardziej pozytywną opinię na temat kolejnych inicjatyw deregulacyjnych.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Najnowsze artykuły

Polski handel przeciw zaostrzaniu ustawy o zakazie handlu oraz trybowi jej procedowania

Planowana obecnie nowelizacja ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni jest kolejnym przykładem nieprzemyślanych działań legislacyjnych, których negatywne skutki odczują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Wciąż nie przedstawiono analiz ekonomicznych dotychczasowego wpływu ustawy na gospodarkę, a już są planowane zaostrzenia. Co więcej, ich wejście w życie pokryje się z kolejnym etapem wprowadzania ustawy i zakazem handlu w trzy niedziele w miesiącu, który zacznie obowiązywać od początku 2019 r.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. e-zwolnień

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo pozytywnie ocenia wszelkie działania zmierzające do postępującej cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem z lutego bieżącego roku, z aprobatą przyjęliśmy likwidację papierowych zwolnień lekarskich i wprowadzenie od 1 grudnia obowiązku wystawiania zwolnień elektronicznych. Jest to krok na drodze ku bardziej zinformatyzowanej i sprawniejszej służbie zdrowia, a jednocześnie istotne uszczelnienie systemu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał ZPP w skład Rady Dialogu Społecznego

10 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to zwieńczenie kilkuletnich wysiłków, zmierzających, w pierwszej kolejności, do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej, co udało się już w marcu bieżącego roku, a następnie wyegzekwowania przewidzianego w ustawie prawa do wyłonienia swoich reprezentantów do Rady.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/