szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

TRZY NADMIERNE PRZYWILEJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POWINNY ZOSTAĆ ZNIESIONEW środę 5 grudnia 2012 odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, poświęcona nadmiernym przywilejom związków zawodowych w Polsce. W konferencji wzięli udział Paweł Dobrowolski (Prezes FOR), Cezary Kaźmierczak (Prezes ZPP) oraz Szymon Murek (Ekspert FOR, autor raportu).

Ustawa o związkach zawodowych z 1991 r. wprowadziła trzy nadmierne przywileje dla związków zawodowych: (1) etaty związkowe na koszt pracodawcy, a tak naprawdę na koszt konsumenta, (2) pomieszczenia związkowe na terenie zakładu, w praktyce udostępniane na koszt pracodawcy, (3) przerzucenie zbierania składek związkowych ze związków zawodowych na pracodawców. Jak wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentowanej na konferencji, przywileje te powinny zostać zniesione.

Ruch związkowy odegrał ogromną rolę w przywróceniu demokracji i gospodarki wolnorynkowej, a wielu działaczy związkowych z początkiem lat 90-tych weszło do polityki. Po 1989 r. koniecznością stało się dostosowanie prawa o związkach zawodowych do wymogów demokratycznego systemu politycznego. Posłowie, obawiając się zastąpienia dominacji państwa dominacją pracodawców, wyposażyli związki zawodowe w liczne nadmierne przywileje, których nie mają inne organizacje społeczne.

Każdy liberał jest za związkami zawodowymi. Każdy liberał jest przeciw nadmiernym przywilejom dla kogokolwiek. Bo każdy liberał wie, że najlepszą ochroną wolności jest ułożenie relacji pomiędzy grupami obywateli tak, by wszystkie grupy mogły się równoważyć same lub w koalicjach, a żadna z nich nie była władna zdobyć stałej przewagi nad innymi grupami lub koalicjami.- powiedział Paweł Dobrowolski, Prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pracownicy mają prawo zrzeszać się w obronie swoich interesów. By prawoto było realne, a nie jedynie deklaratywne, potrzebne są ustawowe gwarancje praw pracowniczych. Działalność związkowa nie może jednak być uprzywilejowana ponad inną działalność społeczną, w tym zwłaszcza nie może być finansowana przez pracodawców, czyli konsumentów.

Związki zawodowe skolonizowały przedsiębiorstwa będące de facto własnością podatnika. Bowiem tak, jak nie ma czegoś takiego, jak rządowe pieniądze, tak również nie ma czegoś takiego, jak rządowe przedsiębiorstwa. Rząd bowiem nie ma żadnych własnych pieniędzy, a tylko te, które odbierze podatnikom. Tak więc za nieuzasadnione związkowe przywileje płacą konsumenci i podatnicy, i należy z tym jak najszybciej skończyć – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nadmierne przywileje związków zawodowych powinny zostać zniesione:

(1) Pracownicy, którzy podejmują pracę na rzecz związku, powinni traktować to zajęcie jako działalność społeczną.Jeśli mimo wszystko zdecydowaliby się zupełnie zawiesić działalność zawodową, a za działalność związkową pobierać pensję, powinna być ona finansowana z funduszy związkowych. Nie można obarczać pracodawców obowiązkiem wypłacania pracownikom pensji za działalność związkowców.

(2) Lokal na terenie zakładu to nie prawo, ale nadmierny przywilej. Inne organizacje społeczne nie mogą oczekiwać, że ktoś inny zapewni im na swój koszt lokal i jego wyposażenie do działalności. Można rozważać zagwarantowanieprawa związkowców do zwołania spotkania pracowników na terenie zakładu

(3) Wiele organizacji społecznych pobiera od swych członków składki. Związki zawodowe nie są tu wyjątkiem, ale mają wyjątkowy przywilej zbierania swoich składek przez pracodawców i na koszt pracodawców. Powinny to robić na własny koszt i ryzyko, chyba że pracodawca dobrowolnie zgodzi się zbierać składki związkowe.

* * *

Komentarz Pawła Dobrowolskiego – Prezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju:
Obejrzyj: http://youtu.be/N7Cy14yzkbE

Komentarz Cezarego Kaźmierczaka – Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:
Obejrzyj: http://youtu.be/SR73stg6td4

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/