szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Walne Zgromadzenie demonstruje jedność Związku oraz zgadza się na podjęcie przez Zarząd działań w celu zakupu siedzibyWarszawa, 22 października 2018 r.

 

Walne Zgromadzenie demonstruje jedność Związku oraz zgadza się na podjęcie przez Zarząd działań w celu zakupu siedziby

 

Walne Zgromadzenie ZPP udzieliło aprobaty dla podjęcia przez Zarząd działań w celu zakupu siedziby ZPP. W planach, w siedzibie, oprócz biura, ma znaleźć się miejsce na kawiarnię, bibliotekę, sale konferencyjne i szkoleniowe.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 22 października 2018 roku reprezentowanych było 89% uprawnionych do głosowania (ponad 4/5 uprawnionych).

Podczas Walnego Zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu, a także sprawozdanie z audytu finansowego ZPP przygotowane przez biegłego rewidenta, który został zlecony na początku tego roku. Oba dokumenty zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Za uchwałami głosowało 100% obecnych na Walnym. Nikt nie głosował przeciwko.

Członkowie ZPP wyrazili poparcie dla dotychczasowych kierunków działań Zarządu i stwierdzili, że nie wykazano żadnych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Zarządu. Członkowie ZPP wyrazili także opinię wobec publicznych wypowiedzi jednego z byłych członków Zarządu ZPP, dotyczących działalności Zarządu Związku, uznając je za nieakceptowalne i nieodzwierciedlające rzeczywistości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPP wyraziło również aprobatę co do kierunku działań podejmowanych przez Radę Nadzorczą ZPP oraz wyraziło całkowite zrozumienie dla decyzji Rady Nadzorczej ZPP o odwołaniu Tomasza Pruszczyńskiego z funkcji wiceprezesa Związku.  Za uchwałą głosowało 100% obecnych uprawnionych do głosowania na Walnym. Nikt nie głosował przeciwko.

Z Rady Nadzorczej ZPP Walne Zgromadzenie odwołało Dariusza Piekarskiego. Powodem odwołania jest utrata zaufania i działanie w ramach potencjalnego konfliktu interesów. Za odwołaniem Dariusza Piekarskiego wypowiedzieli się Członkowie reprezentujący 94,9% uprawnionych do głosowania. Wstrzymało się 5,1%.

 

 

Najnowsze artykuły

Rządzie – nie ulegaj presji korporacji aptekarskiej – apelują przedsiębiorcy. Karta Dużej Rodziny na razie nie wejdzie do aptek

Z projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego skierowanego pod obrady rządu zniknął zapis umożliwiający aptekom udział w programie rządowym Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. Organizacje pracodawcze apelują o powrót do prac umożliwiających udział aptek w programie i nieuleganie presji korporacji aptekarskiej.

Najwyższa Izba Kontroli i organizacje przedsiębiorców wskazują na zaniechania w zwalczaniu nielegalnego wywozu leków

Jak wynika z najnowszego raportu NIK, działania Ministra Zdrowia oraz Inspekcji Farmaceutycznej, zmierzające do likwidacji nielegalnego wywozu leków z Polski, były nieskuteczne. Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wskazują, że od lat starały się bezskutecznie wpłynąć na decydentów w celu podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu likwidacji mafii lekowej w Polsce.

Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne – podsumowanie polskiej legislacji 2018

W rankingu określającym najlepsze jakościowo ustawy w 2018 roku, pierwsze miejsce zajęła Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. W ramach platformy „Plusy ujemne” przez cały poprzedni rok ocenialiśmy ustawy, które stały się częścią polskiego systemu prawnego. Każda z naszych ocen była poprzedzona analizą ustawy, pod kątem skutków jakie może przynieść dla gospodarki, funkcjonowania państwa czy wolności osobistych. Ogólna jakość naszej legislacji stoi na podobnym poziomie co w roku ubiegłym.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/