szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie nowym członkiem ZPP26.03.2018


Do grona Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dołączyła kolejna organizacja branżowa – Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Organizacja skupia największych producentów piwa w Polsce. Służy firmom zrzeszonym wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku i powinności uczestniczących w nim podmiotów. Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, promuje współdziałanie na rzecz kultury i konsumpcji alkoholu i jego odpowiedzialnego spożywania.

Do głównych celów ZPPP Browarów Polskich należą:

  • ochrona interesów producentów piwa w Polsce – występowanie z propozycjami, wnioskami nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do organów władzy rządowej oraz samorządu terytorialnego,
  • reprezentowanie członków wobec administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz związków zawodowych działających w przemyśle piwowarskim,
  • budowanie właściwego wizerunku branży piwowarskiej i jej produktów,
  • prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez propagowanie kultury picia oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu osobom nieletnim do wyrobów alkoholowych.

Jednym z podstawowych celów jakie stawia sobie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Stworzenie stabilnego otoczenia instytucjonalno-prawnego w Polsce jest jednym z elementów tych dążeń. Wpływ otoczenia regulacyjnego ma bowiem istotny wpływ na działanie każdego biznesu – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Większa reprezentacja oznacza lepszą skuteczność w działaniu, więc tym bardziej cieszy nas fakt, że nawiązujemy współpracę z organizacjami z różnych branż, którym przyświecają nam podobne założenia.

Najnowsze artykuły

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Wydawców Internetowych

Uważne monitorowanie procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej i Polski, proponowanie własnych rozwiązań i promowanie zdrowego rozsądku w regulacjach dotyczących rynku mediów cyfrowych – są to podstawowe zadania, które stoją przed nową platformą branżową powołaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, czyli Forum Wydawców Internetowych.

Stanowisko ZPP na temat polityki państwa w zakresie informowania o nowych produktach dostarczających nikotynę

Troska państwa o stan zdrowia obywateli powinna w miarę możliwości uwzględniać wpływ podejmowanych działań na sytuację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości. A w szczególności tam, gdzie może przynieść to pozytywne efekty, zarówno z medycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Stąd też apel ZPP o jak najszybsze zniesienie zakazów komunikowania wyników badań naukowych dotyczących e-papierosów jak i produktów HNB (heat-not-burn, podgrzewany tytoń).

Komunikat ZPP ws. ulgi na start

30 marca 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowany został pakiet aktów, zwany zbiorczo Konstytucją dla Biznesu. Jedną z opublikowanych ustaw było Prawo przedsiębiorców, zawierające przepisy dotyczące tzw. „ulgi na start”, czyli sześciomiesięcznego okresu, w trakcie którego przedsiębiorca będący osobą fizyczną, podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujący ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, i nie wykonujący jej na rzecz byłego pracodawcy…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook