szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie nowym członkiem ZPP26.03.2018


Do grona Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dołączyła kolejna organizacja branżowa – Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Organizacja skupia największych producentów piwa w Polsce. Służy firmom zrzeszonym wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku i powinności uczestniczących w nim podmiotów. Dbając o dobre imię branży piwowarskiej, promuje współdziałanie na rzecz kultury i konsumpcji alkoholu i jego odpowiedzialnego spożywania.

Do głównych celów ZPPP Browarów Polskich należą:

  • ochrona interesów producentów piwa w Polsce – występowanie z propozycjami, wnioskami nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do organów władzy rządowej oraz samorządu terytorialnego,
  • reprezentowanie członków wobec administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych oraz związków zawodowych działających w przemyśle piwowarskim,
  • budowanie właściwego wizerunku branży piwowarskiej i jej produktów,
  • prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu poprzez propagowanie kultury picia oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu osobom nieletnim do wyrobów alkoholowych.

Jednym z podstawowych celów jakie stawia sobie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Stworzenie stabilnego otoczenia instytucjonalno-prawnego w Polsce jest jednym z elementów tych dążeń. Wpływ otoczenia regulacyjnego ma bowiem istotny wpływ na działanie każdego biznesu – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Większa reprezentacja oznacza lepszą skuteczność w działaniu, więc tym bardziej cieszy nas fakt, że nawiązujemy współpracę z organizacjami z różnych branż, którym przyświecają nam podobne założenia.

Najnowsze artykuły

Polski handel przeciw zaostrzaniu ustawy o zakazie handlu oraz trybowi jej procedowania

Planowana obecnie nowelizacja ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni jest kolejnym przykładem nieprzemyślanych działań legislacyjnych, których negatywne skutki odczują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Wciąż nie przedstawiono analiz ekonomicznych dotychczasowego wpływu ustawy na gospodarkę, a już są planowane zaostrzenia. Co więcej, ich wejście w życie pokryje się z kolejnym etapem wprowadzania ustawy i zakazem handlu w trzy niedziele w miesiącu, który zacznie obowiązywać od początku 2019 r.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. e-zwolnień

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo pozytywnie ocenia wszelkie działania zmierzające do postępującej cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem z lutego bieżącego roku, z aprobatą przyjęliśmy likwidację papierowych zwolnień lekarskich i wprowadzenie od 1 grudnia obowiązku wystawiania zwolnień elektronicznych. Jest to krok na drodze ku bardziej zinformatyzowanej i sprawniejszej służbie zdrowia, a jednocześnie istotne uszczelnienie systemu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał ZPP w skład Rady Dialogu Społecznego

10 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to zwieńczenie kilkuletnich wysiłków, zmierzających, w pierwszej kolejności, do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej, co udało się już w marcu bieżącego roku, a następnie wyegzekwowania przewidzianego w ustawie prawa do wyłonienia swoich reprezentantów do Rady.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/