szukaj

Zaufało nam 51 815 firm, które zatrudniają 522 689 pracowników

Aktualności

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Zdrowia PublicznegoWarszawa, 18 stycznia 2018

 

Coraz starsze społeczeństwo, coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym, rosnąca liczba zachorowań, w tym na choroby cywilizacyjne – w obliczu tych wyzwań, budowa sprawnego systemu opieki zdrowotnej wydaje się być koniecznością. Jest to zadanie szczególnie trudne w kontekście narastających problemów z dostępem do wykwalifikowanej kadry medycznej, w tym lekarzy, czy pielęgniarek, jak i chronicznego ograniczenia funduszy. Wtedy, gdy w Polsce na opiekę zdrowotną będzie wydawanych 6 proc. PKB, w pozostałych państwach europejskich udział wydatków na zdrowie osiągnie już dużo wyższy pułap. Nie wystarczy więc doganiać unijnych liderów – Polska potrzebuje rozsądnego planu dla służby zdrowia. Właśnie w związku z tym, uznając budowę sprawnego systemu opieki zdrowotnej za jeden z priorytetów polityki państwa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w porozumieniu ze zrzeszonymi firmami z sektora medycznego, zdecydował się powołać Forum Zdrowia Publicznego.

 

– Uznajemy, że opieka zdrowotna jest tym tematem, w którym potrzebny jest konsensus, co do generalnego kierunku zmian – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Nasza wizja systemu opieki zdrowotnej zakłada koegzystencję podmiotów publicznych i prywatnych, ponieważ wydaje nam się, że taki właśnie model będzie najbardziej efektywny. W tej chwili, jednym z dużych zagrożeń ze strony regulatora jest podejmowanie prób ograniczania prywatnym podmiotom dostępu do rynku. Właśnie dlatego w tym roku skupimy się kluczowych regulacjach definiujących obszary współpracy podmiotów medycznych, czy też tematyce zwiększania transparentnego rynku poprzez współfinansowania procedur.

 

Poza wspomnianymi wyżej zagadnieniami priorytetami Forum na ten rok są m.in. sprawy związane z rozwojem telemedycyny jako odpowiedzi na braki kadrowe, czy też budowanie koncepcji wzmacniania roli kadr medycznych, poprzez nadawanie nowych uprawnień m.in. pielęgniarkom, czy farmaceutom. Wśród głównych celów Forum można wymienić m.in. współpracę w zakresie prac programowych i legislacyjnych (zarówno na poziomie polskim, jak i unijnym), przygotowywanie wspólnych stanowisk legislacyjnych, prowadzenie projektów o charakterze analitycznym, czy też generalnie promocję rozsądnych, wspierających konkurencję wzorców w zakresie polityki zdrowotnej państwa. W celu  budowania politycznych koalicji wokół określonych zagadnień, a także dystrybuowania pomysłów i idei wytworzonych w ramach Forum, będzie ono współpracować m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także posłami i senatorami.

 

Bardzo cieszę się, że w ramach ZPP powstało Forum Zdrowia Publicznego – mówi Agnieszka Szpara, prezes Affidea Sp. z o. o. – Uważam, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja dotycząca zarówno roli podmiotów prywatnych i publicznych w całym systemie, jak i określonych rozwiązań, które mają na celu polepszenie jakości systemu opieki zdrowotnej jako takiego. Zdrowie przecież ma wymiar prywatny jak i publiczny, każdy odpowiada za nie jako pacjent ale również jako społeczeństwo musimy ustalić publiczne priorytety zdrowotne. Jestem przekonana, że współpraca w ramach Forum, przyniesie wiele ciekawych pomysłów i koncepcji, tworzonych przez przedstawicieli różnorodnych organizacji. Cel mamy przecież wspólny – chodzi o to, by polski pacjent miał dostęp do możliwie najlepszych usług medycznych.

Najnowsze artykuły

Wymierna sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute w ramach projektu „Agenda Polska” przedstawia swoje propozycję reform ustrojowych w państwie. Tym razem kolej przyszła na kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, które od kilkunastu miesięcy są jednym z najbardziej gorących tematów w polskiej debacie publicznej.

Stanowisko ZPP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 13.11.2017 (UD302)

Projekt z punktu widzenia polskich przedsiębiorców należy ocenić negatywnie. Najwyższe zdumienie budzi inicjatywa, by Polska jako pierwszy i jedyny kraj w Unii Europejskiej wprowadziła jednostronnie przepisy dotyczące etykietowania napojów alkoholowych. Intencja, by konsumenci mieli rzetelną informację o składzie i wartości odżywczej napojów alkoholowych, jest słuszna. Branża alkoholowa w porozumieniu z Komisją Europejską od kilku lat pracuje nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji w tej sprawie.

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 3 marca 2018 roku

Dostosowanie przepisów krajowych do nowej rzeczywistości prawnej, wykreowanej na poziomie Unii Europejskiej za pomocą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z pewnością stanowi duże wyzwanie dla ustawodawcy.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook