szukaj

Zaufało nam 51 818 firm, które zatrudniają 570 477 pracowników

Aktualności

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców powołuje Forum Zdrowia PublicznegoWarszawa, 18 stycznia 2018

 

Coraz starsze społeczeństwo, coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym, rosnąca liczba zachorowań, w tym na choroby cywilizacyjne – w obliczu tych wyzwań, budowa sprawnego systemu opieki zdrowotnej wydaje się być koniecznością. Jest to zadanie szczególnie trudne w kontekście narastających problemów z dostępem do wykwalifikowanej kadry medycznej, w tym lekarzy, czy pielęgniarek, jak i chronicznego ograniczenia funduszy. Wtedy, gdy w Polsce na opiekę zdrowotną będzie wydawanych 6 proc. PKB, w pozostałych państwach europejskich udział wydatków na zdrowie osiągnie już dużo wyższy pułap. Nie wystarczy więc doganiać unijnych liderów – Polska potrzebuje rozsądnego planu dla służby zdrowia. Właśnie w związku z tym, uznając budowę sprawnego systemu opieki zdrowotnej za jeden z priorytetów polityki państwa, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w porozumieniu ze zrzeszonymi firmami z sektora medycznego, zdecydował się powołać Forum Zdrowia Publicznego.

 

– Uznajemy, że opieka zdrowotna jest tym tematem, w którym potrzebny jest konsensus, co do generalnego kierunku zmian – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Nasza wizja systemu opieki zdrowotnej zakłada koegzystencję podmiotów publicznych i prywatnych, ponieważ wydaje nam się, że taki właśnie model będzie najbardziej efektywny. W tej chwili, jednym z dużych zagrożeń ze strony regulatora jest podejmowanie prób ograniczania prywatnym podmiotom dostępu do rynku. Właśnie dlatego w tym roku skupimy się kluczowych regulacjach definiujących obszary współpracy podmiotów medycznych, czy też tematyce zwiększania transparentnego rynku poprzez współfinansowania procedur.

 

Poza wspomnianymi wyżej zagadnieniami priorytetami Forum na ten rok są m.in. sprawy związane z rozwojem telemedycyny jako odpowiedzi na braki kadrowe, czy też budowanie koncepcji wzmacniania roli kadr medycznych, poprzez nadawanie nowych uprawnień m.in. pielęgniarkom, czy farmaceutom. Wśród głównych celów Forum można wymienić m.in. współpracę w zakresie prac programowych i legislacyjnych (zarówno na poziomie polskim, jak i unijnym), przygotowywanie wspólnych stanowisk legislacyjnych, prowadzenie projektów o charakterze analitycznym, czy też generalnie promocję rozsądnych, wspierających konkurencję wzorców w zakresie polityki zdrowotnej państwa. W celu  budowania politycznych koalicji wokół określonych zagadnień, a także dystrybuowania pomysłów i idei wytworzonych w ramach Forum, będzie ono współpracować m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a także posłami i senatorami.

 

Bardzo cieszę się, że w ramach ZPP powstało Forum Zdrowia Publicznego – mówi Agnieszka Szpara, prezes Affidea Sp. z o. o. – Uważam, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja dotycząca zarówno roli podmiotów prywatnych i publicznych w całym systemie, jak i określonych rozwiązań, które mają na celu polepszenie jakości systemu opieki zdrowotnej jako takiego. Zdrowie przecież ma wymiar prywatny jak i publiczny, każdy odpowiada za nie jako pacjent ale również jako społeczeństwo musimy ustalić publiczne priorytety zdrowotne. Jestem przekonana, że współpraca w ramach Forum, przyniesie wiele ciekawych pomysłów i koncepcji, tworzonych przez przedstawicieli różnorodnych organizacji. Cel mamy przecież wspólny – chodzi o to, by polski pacjent miał dostęp do możliwie najlepszych usług medycznych.

Najnowsze artykuły

Polski handel przeciw zaostrzaniu ustawy o zakazie handlu oraz trybowi jej procedowania

Planowana obecnie nowelizacja ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni jest kolejnym przykładem nieprzemyślanych działań legislacyjnych, których negatywne skutki odczują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Wciąż nie przedstawiono analiz ekonomicznych dotychczasowego wpływu ustawy na gospodarkę, a już są planowane zaostrzenia. Co więcej, ich wejście w życie pokryje się z kolejnym etapem wprowadzania ustawy i zakazem handlu w trzy niedziele w miesiącu, który zacznie obowiązywać od początku 2019 r.

Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ws. e-zwolnień

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo pozytywnie ocenia wszelkie działania zmierzające do postępującej cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem z lutego bieżącego roku, z aprobatą przyjęliśmy likwidację papierowych zwolnień lekarskich i wprowadzenie od 1 grudnia obowiązku wystawiania zwolnień elektronicznych. Jest to krok na drodze ku bardziej zinformatyzowanej i sprawniejszej służbie zdrowia, a jednocześnie istotne uszczelnienie systemu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał ZPP w skład Rady Dialogu Społecznego

10 grudnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to zwieńczenie kilkuletnich wysiłków, zmierzających, w pierwszej kolejności, do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej, co udało się już w marcu bieżącego roku, a następnie wyegzekwowania przewidzianego w ustawie prawa do wyłonienia swoich reprezentantów do Rady.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/