szukaj

Zaufało nam 51 889 firmy, które zatrudniają 576 917 pracowników

Aktualności

Apel Polskiej Branży GastronomicznejWarszawa, 30 kwietnia 2020 r. 

 

Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
PREZES RADY MINISTRÓW

Szanowna Pani Minister
Jadwiga Emilewicz
MINISTER ROZWOJU

 

Apel Polskiej Branży Gastronomicznej

 

Od marca 2020 r. pandemia COVID-19 sparaliżowała sektor HoReCa w Polsce. Restrykcje, dotyczące życia społecznego i gospodarczego przyjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, doprowadziły do zamknięcia wszystkich hoteli i praktycznie całkowitego ograniczenia działania lokali branży gastronomicznej. Obecna sytuacja zagraża istnieniu sektora gastronomicznego w Polsce.

Rozwój gastronomii jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno – ekonomiczny naszego kraju. Jej znaczenie przejawia się m.in. zdolnością do tworzenia miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności a także podwyższania konkurencyjności regionalnej. Polski sektor gastronomiczny charakteryzował się najwyższą w swej historii dynamiką rozwoju w ostatnich latach.

Przedłużenie blokady dla sektora gastronomicznego, nawet w przypadku obecnie proponowanych programów pomocy rządowej, może doprowadzić do powszechnego upadku branży. Tylko niewielki odsetek właścicieli firm gastronomicznych ma niezbędne rezerwy finansowe, by przetrwać obecną sytuację. Jeszcze przed kryzyse m COVID-19 branża ta musiała stawić czoła wielu wyzwaniom. Kryzys działa w tej sytuacji jak katalizator.

Apelujemy zatem o złagodzenie obecnych restrykcji w celu ożywienia życia gospodarczego i publicznego, z wykorzystaniem środków ochronnych dla obywateli i pracowników branży. Jesteśmy świadomi, że na placówkach gastronomicznych spoczywa szczególna odpowiedzialność za wdrażanie nowych standardów i środków bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego.

Przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju wytyczne, konsultowane z organizacjami branżowymi, są doskonałą odpowiedzią na powyższe zagrożenia. Apelujemy o ich jak najszybsze opublikowanie i wdrożenie, w celu umożliwienia placówkom gastronomicznym rzetelnego przygotowania się do powrotu do reaktywacji swojej działalności. Deklarujemy gotowość do współpracy w dalszej dyskusji nad tymi wytycznymi.


30.04.2020 Apel branży gastronomicznej

fot. Álvaro Serrano / Unsplash

Najnowsze artykuły

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu medycznym – opinia głównego eksperta ZPP ds. ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Należy zauważyć, że w założeniu Fundusz ten daje możliwość przeznaczenia dedykowanych dotacji z budżetu państwa na projekty, które mają służyć podniesieniu jakości i skuteczności leczenia Polaków. Szczególnie pozytywnie należy odnieść się do wydzielenia dotacji na rozwój profilaktyki oraz dostępność do innowacyjnych terapii, które długofalowo powinny wpłynąć na zdrowotność naszej populacji.

Komentarz ZPP ws. rezolucji EKES dot. odbudowy europejskiej gospodarki po kryzysie COVID-19

11 czerwca 2020 r. podczas 522. sesji plenarnej została przyjęta Rezolucja zawierająca propozycje Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego („EKES”) dotyczące odbudowy i naprawy gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19. W  swojej Rezolucji EKES wyraził przekonanie, że, aby skutecznie przezwyciężyć wyzwania wywołane kryzysem, instytucje unijne i państwa członkowskie nie mogą dążyć jedynie do  przywrócenia stanu poprzedniego, ale powinny skupić się zarówno na odbudowie, jak i na restrukturyzacji gospodarki.

Stan polskiego górnictwa – opinia głównego eksperta ZPP ds. energetyki

Zawarte w przedstawionej Członkom Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS prezentacji nt. aktualnej sytuacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce przedstawione dane dotyczące stanu polskiego górnictwa nie napawają optymizmem i wskazują na konieczność podjęcia szybkich działań stabilizujących, a co najważniejsze opracowanie Planu Restrukturyzacji Polskiego Górnictwa, planu rozsądnego, rzetelnego, uwzględniającego specyfikę polskiego górnictwa i polskiego sektora energetycznego…

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook