szukaj

Zaufało nam 51 904 firmy, które zatrudniają 575 627 pracowników

Aktualności

Apel ZPP do polskich przedsiębiorców w sprawie niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego   Warszawa, 21 maja 2019 r.

 

Apel ZPP do polskich przedsiębiorców
w sprawie niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

W najbliższą niedzielę, 26 maja, obywatele Unii Europejskiej wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Instytucja ta ma istotny wpływ na stanowione prawo na poziomie unijnym w tym, na kluczowe rozwiązania legislacyjne dla przedsiębiorców.

Minione lata nauczyły nas, że obrona interesów polskich firm i konsumentów na wspólnym europejskim rynku, wymaga żmudnej pracy naszych przedstawicieli w Brukseli.

Niniejszym, jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, apelujemy do polskich przedsiębiorców, aby głosując w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwrócili uwagę, czy osoby na które oddają swój głos, są kompetentne do obrony polskich interesów gospodarczych na arenie międzynarodowej.

Apelujemy, aby oddać swój głos na tych kandydatów, którzy w swoich postulatach oraz dotychczasowej działalności pozytywnie odnosili się do poniższych, kluczowych kwestii wpływających na nasze rodzime firmy, a tym samym interes ekonomiczny Polski, bez podważania idei członkostwa naszego Kraju we wspólnocie europejskiej – Europie Ojczyzn.

 1. Implementacja dyrektywy usługowej – oryginalnych założeń swobody rynkowej Unii Europejskiej;
 2. Zniesienie obostrzeń dla polskich firm logistycznych i polskich kierowców w wewnętrznym ruchu państw europejskich;
 3. Przyjęcie sztywnych regulacji ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami sprzedawania różnej jakości produktów pod tą sama marką w różnych państwach UE;
 4. Przyjęcie rozwiązań odnośnie szkodliwych skutków zerowej stawki VAT w obrocie między państwami Unii Europejskiej;
 5. Analiza skutków wprowadzenia RODO i jego likwidacja w razie znikomych korzyści dla konsumenta, przy dużych kosztach rynkowych w postaci utraty konkurencyjności do chińskich i amerykańskich przedsiębiorstw;
 6. Jak najszybsze podpisanie umowy wolnocłowej z Wielką Brytanią na wypadek Brexitu i zaniechanie wyniszczającej polityki „karnej” szkodliwej dla Polski i państw członkowskich;
 7. Ponowna analiza i zmiana zasad przyznawania zgód na pomoc publiczną tak, aby nie faworyzowały one niektórych państw kosztem innych;
 8. Dostosowania rygorów unijnej polityki klimatycznej do oryginalnych Postanowień Paryskich, bez dodatkowych limitów powyżej przyjętych przez największych graczy (Chiny, Indie, czy USA);
 9. Sprzeciw wobec projektu Nord Stream 2 i przeanalizowanie propozycji rekompensat strat dla państw, które mogą ucierpieć w wyniku niemieckiej polityki izolacji energetycznej;
 10. Zrównanie państw Unii pod względem wielkości i zasad przyznawania dotacji rolnych;
 11. Kształtowanie polityki względem wyrobów akcyzowych w porozumieniu z przedstawicielami branż, mając na uwadze zachowanie konkurencyjności na rynku oraz ochronę zdrowia publicznego;
 12. Minimalizacja obciążeń, wynikających z braku koordynacji systemów socjalnych na europejskim rynku pracy i ograniczenie wprowadzania nowych barier administracyjnych oraz finansowych dla pracowników mobilnych.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Najnowsze artykuły

Komunikat ZPP ws. wyboru przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców protestuje przeciwko próbom niezgodnego z prawem forsowania kandydatury pana Andrzeja Malinowskiego na nowego przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Kandydatura przewodniczącego wyłonionego z ramienia strony pracodawców powinna zostać zaakceptowana przez wszystkie organizacje reprezentatywne – w tej chwili takiej jednomyślności nie ma. Wybór nowego przewodniczącego RDS, dokonany bez zgody Związku czy którejkolwiek innej reprezentatywnej organizacji pracodawców, byłby sprzeczny z przepisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Apel 55 organizacji pracodawców ws. utrzymania limitu składek na ZUS

Związek Przedsiębiorców o Pracodawców wspólnie z 54 organizacjami pracodawców zaapelowali wczoraj do premiera Mateusza Morawieckiego o utrzymanie limitu składek na ZUS. Jest to odpowiedź na zakładane w projekcie budżetu na 2020 r. zniesienie tej granicy.

Przedsiębiorcy oceniają: podniesienie stawki minimalnej ma największy wpływ na działalność firm

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz z firmą Maison&Partners zapytał polskich przedsiębiorców, jak oceniają poszczególne działania rządu i jaki wpływ mają one na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Firmy deklarują, że to podniesienie stawki minimalnej ma jeden z największych wpływów na ich działalność. Jednocześnie poczynienia rządu w tym zakresie znajdują się w grupie najgorzej ocenianych. Co najistotniejsze, badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed opublikowaniem planów Prawa i Sprawiedliwości w zakresie wzrostu płacy minimalnej.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/