szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) kontynuuje dyskusję nad dalszymi krokami procedowania dla trzech raportów filaru socjalnego “Pakietu Mobilności” (na temat delegowania kierowców, czasu jazdy i odpoczynku, jak również kabotażu)Komisja zagłosowała 10 stycznia za przyjęciem nowych kompromisów zgłoszonych dla raportu Posła Ertuga, odrzucając zapisy proponowane w pozostałych dwóch raportach Posłanki Kyllonen i Posła Van de Campa.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/