szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Regulacje

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wspólnie z innymi organizacjami podpisał list w sprawie projektu regulacji Terrorist Content Online RegulationW liście podpisanym przez europejskie stowarzyszenia, organizacje i firmy, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania, rozpowszechniania treści terrorystycznych i podżegania do przemocy w Internecie. Podkreślamy również potrzebę dalszej pracy nad projektem, aby uniknąć potencjalnego rozdrobnienia prawodawstwa europejskiego, ograniczenia wolności słowa, oraz negatywnego wpływu na rozwój przedsiębiorstw. List został wysłany do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Przedstawicielstwo ZPP w Unii Europejskiej
Square de Meeûs 38/40, 1000 Bruxelles

Dyrektor Przedstawicielstwa ZPP w UE
Agata Boutanos
Email: a.boutanos@zpp.net.pl
Tel:  + 32 476 590 602

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/