Forum regulacyjne ZPP

Polska gospodarka potrzebuje silnego polskiego biznesu.  Dziś szczególnie istotne jest, aby punkt widzenia przedsiębiorców stał się słyszalny i realnie brany pod uwagę – tak na forum krajowym jak i unijnym. Właśnie dlatego kluczowym celem Forum Regulacyjnego ZPP jest wypracowywanie propozycji systemowych rozwiązań, które sprzyjać będą tworzeniu przyjaznego dla biznesu otoczenia regulacyjno-prawnego w Polsce.

Forum Regulacyjne systematycznie publikować będzie opinie prawne, stanowiska, analizy, komentarze, memoranda czy raporty. Będziemy prowadzić liczne kampanie informacyjne oraz organizować wydarzenia, które stanowić będą impuls dla rozwoju polskiego biznesu.

Dyrektorem Forum Regulacyjnego ZPP jest Jacek Podgórski (j.podgorski@zpp.net.pl)

Zachęcamy Państwa do prezentowania swoich postulatów i do kontaktu!

 

MATERIAŁY

KOMENTARZE:

23.12.2022 Komentarz ZPP: Krajowy System e-Faktur – szansa, czy zagrożenie?

21.12.2022 Komentarz ZPP: Aktywizacja seniorów szansą na uzupełnienie luk podażowych na rynku pracy

10.11.2022 Komentarz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – ograniczenie wydatków na programy socjalne i społeczne konieczne w coraz trudniejszym gospodarczo okresie

24.11.2022 Komentarz ZPP regulacje gospodarcze powinny wchodzić w życie raz w roku, po co najmniej 12 miesiącach – to recepta na niestabilność przepisów

MEMORANDUM:

30.11.2022 Jak wspierać MŚP na rynku zamówień publicznych Nie zmarnujmy tej szansy!

INNE:

Zamówienia publiczne – wspieraj MŚP. ZPP startuje z nową kampanią

Jacek Podgórski
Dyrektor Forum Regulacyjnego ZPP