szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Oświadczenie ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczychZwiązek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zauważa problem związany z kwestią opłat tzw. interchange (interchange fee – IF), utrzymywanymi w Polsce na wysokim poziomie w porównaniu z innymi krajami w Unii Europejskiej. Będąc organizacją pracodawców reprezentującą małych i średnich przedsiębiorców (MSP) jesteśmy zainteresowani atrakcyjną ofertą ze strony banków, organizacji płatniczych, oraz agentów rozliczeniowych skierowanych do sektora MSP, a tym samym konsumentów.

Mając na uwadze powyższe, nie popieramy inicjatywy wprowadzenia regulacji określającej maksymalny poziom opłaty interchange. Jesteśmy przekonani, że poziom IF należy zmniejszyć posługując się naciskiem ze strony uczestników rynku, tj. akceptantów kart płatniczych oraz samych konsumentów. Doświadczenie ostatnich miesięcy jest dowodem, że regulacje nie są koniecznym narzędziem. Sama dyskusja nad problemem spowodowała, że organizacje płatnicze zadeklarowały znaczącą obniżkę tych opłat. Średni unijny poziom IF wynosi dla kart debetowych 0,7%, dla kart kredytowych 0,84%.  Od 2013 r. w Polsce poziom opłat interchange będzie obniżony do  0,8% –  1,3%. Jakiekolwiek dalsze zmniejszanie opłat powinno dalej postępować w oparciu o reguły rynkowe.

Wprowadzenie do ustawy zapisu o maksymalnym poziomie opłaty interchange spowoduje, że konsumenci oraz mali akceptanci kart płatniczych zostaną obciążeni różnicą wynikającą z przepisów poprzez dodatkowe/wyższe opłaty bankowe oraz opłaty dla agentów rozliczeniowych, ponieważ banki będą kompensować sobie utracone przychody. Taki mechanizm zadziałał w Hiszpanii po administracyjnej obniżce IF. Co więcej, zaproponowane regulacje chronią agentów rozliczeniowych, gdyż im nie narzuca się maksymalnego poziomu opłat. Już teraz banki są beneficjentami szeregu przepisów (m.in. o bankowym tytule egzekucyjnym) i wbrew popularnej obecnie argumentacji, można się spodziewać, że podejmą kroki, aby utrzymać poziom swoich przychodów, co spowoduje stagnacje na rynku transakcji bezgotówkowych. Przeniesienie kosztów z IF na inne ukryte opłaty w produktach bankowych zablokuje rozwój innowacyjnych projektów płatności elektronicznych, które mają charakter alternatywny dla płatności kartami. Nie ulega wątpliwości, że wygranymi proponowanej regulacji będą również duże sieci handlowe, które mają siłę aby oprzeć się opłatom narzucanym przez banki i agentów rozliczeniowych. Mały i średni biznes oraz konsumenci indywidualni pozostaną ostatecznym płatnikiem ponoszącym koszty nowych przepisów.

Przedstawione w projekcie ustawy zmiany mogą wydać się korzystne, ale  de facto działają na szkodę konsumenta oraz sektora MSP. ZPP jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w debacie dotyczącej zmniejszania wszystkich opłat związanych z użytkowaniem kart płatniczych, jak i innych instrumentów finansowych. Nie może się to jednak odbyć kosztem wolnego rynku. Instytucje państwowe poprzez wprowadzenie przepisów chroniących korporacje nie mogą blokować rozwoju konkurencyjnych przedsięwzięć w sektorze płatności elektronicznych.

Najnowsze artykuły

Stanowisko ZPP ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przewlekłość postępowań sądowych w Polsce, szczególnie w sprawach gospodarczych, stanowi jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości. Głośna i bardzo kontrowersyjna reforma sądownictwa przeprowadzona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy, niestety skupiła się raczej na personaliach i roszadach osobowych, niż jakichkolwiek zmianach o charakterze systemowym. W tym sensie można śmiało stwierdzić, że poniesione wskutek tej reformy straty…

Polska pilnie potrzebuje Doktryny Energetycznej

Aktualny stan i perspektywy rozwoju polskiej energetyki to nasz największy problem w kontekście konkurencyjności całej gospodarki. Zaniechania i brak strategicznego myślenia niebezpiecznie zbliżają nas do systemowej recesji i spadku poziomu życia obywateli. Polska pilnie potrzebuje doktryny energetycznej uwzględniającej procesy zachodzące na świecie, a nie tylko życzeniowe myślenie polityków. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Założenia do strategii rozwoju energetyki w Polsce”.

Warszawska Izba Gospodarcza nowym Członkiem ZPP

Do grona Członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dołączyła Warszawska Izba Gospodarcza. Witamy w naszym gronie! Warszawska Izba Gospodarcza wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie i w kraju.

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/