szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Plusy ujemne: Darmowa pomoc prawnaUstawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 30 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Andrzej Duda

Ministerstwo: brak (Prezydent)

Opis ustawy: Ustawa rozszerza krąg osób, którym może przysługiwać darmowa pomoc prawna. Skorzystać z niej będzie mogła każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, w którym stwierdzi, że nie stać ją na odpłatną pomoc.

Plusy:

+ Zwiększenie dostępności pomocy prawnej może przyczynić się do większego wyedukowania społeczeństwa w sprawach prawnych, co pozwoli obywatelom dochodzić swoich praw w rozmaitych sporach także z urzędami publicznymi.

Minusy:

– Tak daleko idące rozszerzenie podmiotu osób, którym przysługuje pomoc, może doprowadzić do nieproporcjonalnego do potrzeb wzrostu wydatku publicznych na pomoc prawną, kosztem działających na rynku kancelarii prawnych,

– Przy tak szerokim rozszerzeniu podmiotów mogących skorzystać z pomocy wykluczenie z nich przedsiębiorców (za wyjątkiem rozpoczynających działalność) należy uznać za ich dyskryminację. Przedsiębiorca bowiem, gdy popadnie w kłopoty, może mieć potrzebę skorzystania z pomocy prawnej, a nie będzie mieć możliwości jej sfinansowania,

– NGO’sy świadczące poradnictwo prawne będą wybierane na drodze decyzji wojewody a nie samorządu jak miało to miejsce wcześniej. Jest to całkowicie zbędne przenoszenie kompetencji lokalnych na administracje centralną.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

 

Fot. Free-Photos/pixabay.com

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/