szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Plusy ujemne: Związki Zawodowe dla niepracownikówUstawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.Polityk odpowiedzialny za ustawę: Elżbieta Rafalska

Ministerstwo:
 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opis ustawy: Ustawa nadaje prawa osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionym oraz praktykantom i wolontariuszom działającym na rzecz przedsiębiorcy do wstąpienia do związków zawodowych. Otrzymają oni większość praw, które mają pracownicy należący do związków.

Ocena WEI: szkodliwa (2/5)

Plusy:

+ Zwiększenie reprezentatywności organizacji związkowych – międzyzakładowej z 10% do 15% składu osobowego a zakładowych z 7% do 8% składu osobowego.

Minusy:

– Zleceniobiorcy, samozatrudnieni czy praktykanci mają często odmienny charakter pracy z przedsiębiorcą, aniżeli pracownik (bardziej elastyczny). Ich działalność w związku zawodowym może więc naruszać interesy pracowników,

– Zwiększa się krąg osób chronionych ze względu na działalność związkową.Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne

 

Fot. kalhh/pixabay.com

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/