Debaty, Raporty, Śniadania

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzi szereg stałych aktywności m.in. takich jak:

 

DEBATY PRZY WINIE I TAPAS

Zamknięte debaty z ekspertami, menadżerami sektora publicznego, przedstawicielami administracji rządowej, firmami i przedsiębiorcami, organizowane w formie okrągłego stołu na temat problemów firm, branż i sektorów gospodarki oraz spraw legislacyjnych. Celem debat jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań realizujących interesy wszystkich stron dialogu.

 

DEBATY PUBLICZNE ZPP

Organizujemy  otwarte dla publiczności debaty na tematy będące w obszarach naszych kompetencji. W debatach uczestniczy od 30 do 300 osób, w zależności od zainteresowania opinii publicznej danym zagadnieniem. Debaty są transmitowane przez Internet. Bieżące informacje o naszych debatach znajdują się na www.zpp.net.pl oraz w mediach społecznościowych: Twitter i Facebook.

 

RAPORTY, MEMORANDA, STANOWISKA, OPINIE  LEGISLACYJNE

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikuje kilkanaście raportów i kilkadziesiąt stanowisk/ opinii/ memorandów rocznie na aktualne zagadnienia biznesowe i legislacyjne. Raporty są szeroko rozpowszechniane wśród opinii publicznej ze szczególnym uwzględnieniem mediów, polityków, administracji rządowej oraz liderów opinii publicznej.

 

KONFERENCJE PRASOWE

Organizujemy kilkanaście konferencji prasowych rocznie na aktualne tematy będące w obszarze zainteresowania biznesu i przedsiębiorców. Podejmowane przez nas tematy przebijają się w mediach do opinii publicznej. Jesteśmy najczęściej cytowaną organizacją pracodawców w Polsce (ponad 2500 cytowań rocznie – dane za 2016 rok).

 

SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI

W skali kraju organizujemy (w tym zrzeszone u nas organizacje) kilkadziesiąt spotkań z firmami i przedsiębiorcami o różnym charakterze – informacyjnym, debat panelowych, prezentacyjnym, networkingowym. W spotkaniach na ogół uczestniczy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

 

SZKOLENIA I WARSZTATY

ZPP regularnie organizuje szkolenia i warsztaty z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, prawa działalności gospodarczej, podatków oraz rozwoju firm (marketing, zarządzanie, sprzedaż). Dla członków ZPP szkolenia są nieodpłatne.

 

ŚNIADANIA W NIEDŹWIEDZIU

Organizujemy śniadania dla naszych Członków o charakterze branżowym, ogólnym lub informacyjnym. Naszymi gośćmi są przedstawicie administracji rządowej.
Śniadanie w Niedźwiedziu to inicjatywa mająca na celu wymianę poglądów środowiska przedsiębiorców, polityków, ekspertów i menedżerów sektora publicznego. Chcemy prowadzić dialog w ważnych sprawach społeczno-gospodarczych.