Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu

\"Orange

 

 

 

 

Partner Forum

 

Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu

Misją istnienia Forum jest budowa relacji, zrozumienia i współpracy pomiędzy małym i dużym biznesem. Forum gromadzi ekspertów ze świata biznesu, nauki oraz administracji. Tematy prac Forum dotyczą budowania dialogu i współpracy gospodarczej między dużymi firmami i sektorem MŚP pozytywnie wpływającego na rozwój polskiego rynku, znoszenia barier prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. 

 

Cele pracy Forum:

  • stworzenie płaszczyzny dialogu między małymi i dużymi firmami, ekspertami i administracją,

  • budowanie świadomości wzajemnego oddziaływania i łańcucha powiązań MŚP i dużych firm oraz bezpośredniej i pośredniej roli inwestycji krajowych zagranicznych,

  • badania przedsiębiorczości,

  • promocja idei przedsiębiorczości,

  • analizowanie polskich postaw przedsiębiorczości pod kątem historii, psychologii, nauk społecznych i ekonomii,  

  • wspieranie i inicjowanie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania 
    z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej.

 

Współpraca będzie opierać się na wymianie doświadczeń między przedsiębiorcami zarówno z sektora MŚP jak i dużymi firmami, prowadzeniu badań, przygotowywaniu ekspertyz i raportów dla decydentów i przedsiębiorców.

Praca Forum będzie przybierać formy seminariów, warsztatów, przedstawiania rekomendacji rozwiązań, raportów i analiz, bieżących komentarzy medialnych ekspertów. Jednym z celów istnienia Forum jest też przygotowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Korporacje – sektor MSP. 

Więcej informacji o Forum oraz informacje na temat bieżącej działalności znajdują się na stronie www.forumbiznesu-zpp.pl

 

Zespół koordynujący:

dr Jacek Dymowski, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem  
dr Bartłomiej Gorlewski, ekonomista i przedsiębiorca
Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert ds. społecznego wymiaru działalności firm
Tomasz Kopacz, przedsiębiorca
Małgorzata Krajewska, ekonomistka, ekspert ds. polityki regulacyjnej
Tomasz Górnicki, ekspert ds. innowacji i nowych technologii
Karol Reczkin, ekspert ds. polityk i regulacji europejskich 
Mikołaj Różycki, ekspert ds. NGOs, współpracy międzysektorowej i edukacji

 

Kontakt:

Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
E-mail/ e.czerwinska@zpp.net.pl

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców