Prognoza Ekonomiczna ZPP

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpoczął nowy projekt – Prognoza Ekonomiczna ZPP.

Będzie ona realizowana cyklicznie dwa razy do roku (w styczniu oraz w październiku). 

Prognoza obejmie kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, tj. stopę bezrobocia, stopę inflacji, stopę wzrostu PKB oraz stopę inwestycji (w relacji do PKB). 

 

Materiały do pobrania:

10.06.2021 Prognoza Ekonomiczna ZPP 2021/2022

05.07.2022 Prognoza Ekonomiczna ZPP 2022