szukaj

Zaufało nam 51 841 firm, które zatrudniają 576 141 pracowników

Aktualności

Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowcówWarszawa, 15 marca 2019 r.

 

STANOWISKO ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW WS. PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW 

 

W ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (UD 277). Jak wskazuje Ministerstwo Infrastruktury, odpowiedzialne za prace legislacyjne w tym zakresie, głównym celem przedmiotowego projektu jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu osób i tym samym zapewnienie wszystkim podmiotom działającym na rynku równych warunków konkurencji i bezpieczeństwa pasażerów oraz zagwarantowanie określonej jakości świadczonych usług.

W stosunku do poprzednich wersji najważniejszą zmianą, dokonaną na ostatnim etapie prac legislacyjnych, jest rezygnacja z rozwiązania umożliwiającego wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzenia służącego do naliczania opłaty za przejazd taksówką (por. projektowany art. 4 do projektu ustawy w wersji z dnia 12 lutego 2019 r.). Ministerstwo Infrastruktury, argumentując o konieczności wycofania tego przepisu, wskazało na negatywne stanowisko Ministra Finansów odnośnie projektowanych przepisów.

Uważamy, że wprowadzenie tak istotnych zmian do projektu, na tak późnym etapie procesu, nie służy w żaden sposób jakości legislacji w Polsce i nie budzi zaufania przedsiębiorców do państwa. Jest to niezgodne ze wszelkimi dobrymi praktykami konsultacji. Wyrażamy ubolewanie, że przedostatnia wersja projektu – dobra, kompromisowa, redukująca restrykcje w odniesieniu do taksówek, jednocześnie regulująca zasady działania pośredników – została zmieniona w taki sposób. Uniemożliwienie wykorzystywania aplikacji mobilnych jako urządzenia służącego do naliczania opłaty za przejazd taksówką powoduje, że jedynym dopuszczalnym urządzeniem pozostanie taksometr. Jest to rozwiązanie antyrozwojowe, sprzeczne z kompromisowym duchem poprzedniej wersji projektu.

Niewątpliwie możliwość wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzeń służących do naliczania opłaty za przejazd taksówką pozwoliłoby odejść wreszcie od obowiązku stosowania standardowych taksometrów. Wskazać w tym miejscu trzeba, że korzystanie z aplikacji mobilnej w celu ustalenia opłaty za przejazd umożliwia wskazanie pasażerowi ceny tego przejazdu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Pasażer, odmiennie niż w przypadku wykorzystywania tradycyjnego taksometru, wsiadając do taksówki, ma zatem pełną świadomość co do wysokości opłaty, jaka wiązać się będzie z jego przewozem. Wiedza ta nierzadko stanowi istotne kryterium wyboru przez pasażera zarówno środka transportu, jak i dostawcy takiej usługi. W naszej ocenie to konsumentom powinna zostać przyznana możliwość wyboru, czy chcą ustalać opłaty za przejazd w oparciu o taksometry, czy też decydują się na wykorzystywanie bardziej innowacyjnych instrumentów takich jak np. aplikacje mobilne.

Dopuszczenie przez projektodawcę wykorzystywania jedynie taksometrów w żaden sposób nie wpisuje się w docelowy kierunek rozwoju polskiej gospodarki, zarysowany m.in. w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wspieranie innowacyjności miało być jednym z priorytetów rządu, podczas gdy rezygnacja z umożliwienia wykorzystywania aplikacji mobilnych do naliczania opłaty za przewóz, jest działaniem zmierzającym we wprost odwrotnym kierunku. Nie będzie możliwe dostarczanie nowych rozwiązań umożliwiających realizację tego rodzaju usług, bowiem nadal obligatoryjne będzie wykorzystywanie taksometrów jako urządzeń uzależniających cenę przewozu od dokładnie przebytej drogi i czasu jej przebycia.

Podkreślenia również wymaga, że utrzymanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań może doprowadzić do spadku konkurencyjności na rynku przewozu osób. Obowiązek korzystania z taksometrów uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty chcące funkcjonować wyłącznie w oparciu o aplikacje mobilne. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie z pewnością pogorszenie jakości świadczonych usług przewozu osób taksówkami, ale także wzrost cen takich usług.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu przedsiębiorców, apelujemy o przywrócenie do projektowanej ustawy przepisów, które umożliwią wykorzystywanie aplikacji mobilnych jako urządzeń służących do naliczania opłat za przejazd taksówką.

 

15.03.2019 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

 

Fot. MichaelGaida/pixabay.com

 

Najnowsze artykuły

Najbardziej groźna wersja testu przedsiębiorcy – to działanie ministerstwa bez zmiany prawa, na podstawie zmiany interpretacji prawa

„Test przedsiębiorcy”, niezależnie czy jego wprowadzenie będzie miało charakter zmiany legislacyjnej, czy też zmiany sposobu stosowania prawa, może mieć fatalne skutki zarówno dla gospodarki, jak i dla dużej części przedsiębiorców – to podstawowy wniosek z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Test przedsiębiorcy. Jak rząd zbiera pieniądze na swoje obietnice”.

Wracają podstępne i nagłe zmiany interpretacji podatkowych i naliczanie podatków 5 lat wstecz? Czy Konstytucja Biznesu obowiązuje?

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, mają problemy, których według rządzących miało już nie być. Miała to niby gwarantować Konstytucja Biznesu i jej zapisy dotyczące, że „prawo nie działa wstecz” oraz tzw. „klauzula pewności prawa”. Problemy związane są ze stosowanymi przed 2016 rokiem stawkami podatku VAT. W 2016 roku bowiem Minister Finansów wydał interpretację ogólną, zgodnie z którą sprzedaż dań gotowych do spożycia powinna być opodatkowana stawką 8 proc., właściwą dla usługi restauracyjnej, a nie 5 proc., jak dostawa gotowych dań i posiłków.

Plusy Ujemne: Wprowadzenie kas fiskalnych online

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, podpisana 3 kwietnia 2019 roku, weszła w życie 1 maja 2019 r.   Polityk odpowiedzialny za ustawę: Teresa Czerwińska Ministerstwo: Finansów Opis ustawy: Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Nakaz zacznie obowiązywać stopniowo w zależności od […]

ZPP

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter - ZPP w Brukseli
Kliknij tutaj

Zostań członkiem ZPP.

Dołącz do nas!

Podając swójj adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Nasze strony

Nasze newslettery

Facebook
www.linkedin.com/company/związek-przedsiębiorców-i-pracodawców/