Belarus Business Center

 

Białoruskie Centrum Biznesu ZPP to projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy organizacyjnej, prawnej i doradczej dla białoruskich firm, które chcą przenieść się do Polski.

Białoruskie Centrum Biznesu to ekosystem z siecią ekspertów, którzy są gotowi pomóc białoruskim firmom w pytaniach dotyczących podatków, aspektów prawnych, wynajmu biur, rynku pracy i innych ważnych kwestii w procesie relokacji.

W świetle nieprzewidywalności geopolitycznej oraz ryzyka reputacyjnego i biznesowego, wielu białoruskich założycieli start-upów oraz prezesów i udziałowców podjęło decyzję o geograficznej dywersyfikacji działalności swoich firm, otwarciu nowych podmiotów prawnych za granicą i przeniesieniu tam pracowników. Polska oferuje konkurencyjny poziom opodatkowania, kosztów pracy, gotową infrastrukturę, a także przewidywalne środowisko biznesowe i ustawodawstwo. Dodatkowym atutem Polski jest ogromna społeczność białoruska, co powoduje, że relokowani pracownicy będą czuli się bezpiecznie i nie zrezygnują z pracy po przeniesieniu.

Co może zaoferować Białoruskie Centrum Biznesu?

  • wsparcie doradcze w zakresie polskiego rynku i otoczenia biznesowego: podatki, koszty biura, koszty pracy, pozyskanie kapitału itp.;
  • porady prawne na etapach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w kontaktach z urzędami;
  • wsparcie mentorskie od polskich ekspertów;
  • uczestnictwo w licznych warsztatach, webinariach i szkoleniach z zakresu aspektów prawnych, księgowości, marketingu, komunikacji, pozyskiwania klientów, finansowania itp.

Wszystkie wymienione usługi będą świadczone bezpłatnie.

Przestrzeń biurowa Białoruskiego Centrum Biznesu w Warszawie

Białoruskie Centrum Biznesu posiada własną przestrzeń biurową w Warszawie, w której znajdują się wyposażone miejsca pracy, z których będą mogły bezpłatnie korzystać białoruskie firmy w celu rozpoczęcia działalności w Polsce (dostępne od sierpnia).

Kto może korzystać z przestrzeni biurowej za darmo?

  • Udziałowcy, menedżerowie i pracownicy administracyjni białoruskich firm odpowiedzialni za relokację do Polski
  • Kluczowy personel start-upów z białoruskimi założycielami, które mają zarejestrowaną działalność prawną na Białorusi lub w Polsce

Przedstawiciele jednej firmy mogą korzystać z przestrzeni biurowej przez okres do 6 tygodni.

Projekt jest wspierany przez PYXERA Global.

Dane kontaktowe:

Aliaksandra, Konsultant ds. projektów

(+48) 515 282 884  

belarus@zpp.net.pl

Dmitrij, Konsultant ds. projektów

(+48) 507 466 921  

belarus@zpp.net.pl

Media społecznościowe Białoruskiego Centrum Biznesu: