Belarus Business Center

 

Białoruskie Centrum Biznesu ZPP to projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej pomocy organizacyjnej, prawnej i doradczej dla białoruskich firm, które chcą przenieść się do Polski.

Białoruskie Centrum Biznesu to ekosystem z siecią ekspertów, którzy są gotowi pomóc białoruskim firmom w pytaniach dotyczących podatków, aspektów prawnych, wynajmu biur, rynku pracy i innych ważnych kwestii w procesie relokacji.

W świetle nieprzewidywalności geopolitycznej oraz ryzyka reputacyjnego i biznesowego, wielu białoruskich założycieli start-upów oraz prezesów i udziałowców podjęło decyzję o geograficznej dywersyfikacji działalności swoich firm, otwarciu nowych podmiotów prawnych za granicą i przeniesieniu tam pracowników. Polska oferuje konkurencyjny poziom opodatkowania, kosztów pracy, gotową infrastrukturę, a także przewidywalne środowisko biznesowe i ustawodawstwo. Dodatkowym atutem Polski jest ogromna społeczność białoruska, co powoduje, że relokowani pracownicy będą czuli się bezpiecznie i nie zrezygnują z pracy po przeniesieniu.

Co może zaoferować Białoruskie Centrum Biznesu?

  • Konsultacji w zakresie polskiego rynku i otoczenia biznesowego: podatki, koszty biura, rynek pracy, pozyskanie kapitału, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej i inne.
  • Eventy, takie jak warsztaty, webinary i szkolenia z zakresu aspektów prawnych, księgowości, marketingu, komunikacji, finansowania itp.
  • Coworking, z którego mogą korzystać założyciele firm z Białorusi, menedżerowie średnich i dużych przedsiębiorstw, założyciele i kluczowi pracownicy startupów.

Wszystkie wymienione usługi będą świadczone bezpłatnie.

Projekt jest wspierany przez PYXERA Global.

Dane kontaktowe:

Aliaksandra, Konsultant ds. projektów

(+48) 515 282 884  

belarus@zpp.net.pl

Dmitrij, Konsultant ds. projektów

(+48) 507 466 921  

belarus@zpp.net.pl

Media społecznościowe Białoruskiego Centrum Biznesu: